Obec Dyje

Dnes je Čtvrtek 24.5.2018,
svátek má Jana

(18.7.2012)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 25.7.2012 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 27.6.2012.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat a schválit v ZO Smlouvu č. 014130001734/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na pozemek p.č. 102/1 k.ú.Dyje – Dyje kabelová přípojka NN, pí Šrámková.

 4. Projednat a schválit v ZO Smlouvu č. 014130001732/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na pozemek p.č. 198/1 k.ú.Dyje – Dyje kabelová přípojka NN, p. Švach.

 5. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 63.600,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Územního plánu Dyje uzavřenou mezi Jihomoravským krajem a Obcí Dyje.

 6. Projednat a schválit v ZO akci: Dyje – rozšíření DS - KNN, pí. Olivová.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 27.6.2012 (28.6.2012)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 27.6.2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, pana ing. Zonu.

 3. Jednohlasně schválilo pronájem pozemku p.č. 2405, výměru 149 m2 k.ú.Dyje.

 4. Jednohlasně schválilo úpravu pozemku p.č. 2520/1 k.ú.Dyje z důvodu přístupové cesty k pozemku p.č. 2520/2 k.ú.Dyje , který vlastní Myslivecké sdružení Nový Šaldorf.

 5. Jednohlasně schválilo odměnu panu Lubomíru Popelkovi, pracovníkovi OÚ.

 6. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Městu Znojmo za zřízení elektronické spisové služby.

 7. Jednohlasně schválilo stavbu rekreační chaty na pozemku p.č. 329/30 k.ú.Dyje.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně kontroly finančního a kontrolního výboru.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9, ohledně kolik stálo posezení s důchodci.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 27.6.2012 (20.6.2012)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 27.6.2012 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.5.2012.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Vojtěcha Kavalce, bytem Tasovice č. E 49, 671 25 Hodonice, o pronájem pozemku p.č. 2405, výměru 149 m2, který je obecní.

 4. Projednat v ZO, že Myslivecké sdružení Nový Šaldorf, IČ 49438191, provede úpravu pozemku p.č. 2520/1 k.ú.Dyje, který je obecní z důvodu přístupové cesty k pozemku p.č. 2520/2 k.ú.Dyje, který vlastní Myslivecké sdružení Nový Šaldorf.

 5. Projednat v ZO odměnu pracovníkovi OÚ panu Lubomíru Popelkovi.

 6. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Městu Znojmu za zřízení elektronické spisové služby.

 7. Žádost paní Petry Křivánkové, bytem Smetanova 5, Znojmo, o souhlas stavby rekreační chaty o rozměrech 4,5 x 5,5 m na pozemku p.č. 329/30 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 8. Informace ZO ohledně Zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 9. Informace ZO kolik stálo posezení s důchodci.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska