Obec Dyje

Dnes je Pátek 27.4.2018,
svátek má Jaroslav

Usnesení ze zasedání ZO dne 27.6.2012 (28.6.2012)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 27.6.2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, pana ing. Zonu.

 3. Jednohlasně schválilo pronájem pozemku p.č. 2405, výměru 149 m2 k.ú.Dyje.

 4. Jednohlasně schválilo úpravu pozemku p.č. 2520/1 k.ú.Dyje z důvodu přístupové cesty k pozemku p.č. 2520/2 k.ú.Dyje , který vlastní Myslivecké sdružení Nový Šaldorf.

 5. Jednohlasně schválilo odměnu panu Lubomíru Popelkovi, pracovníkovi OÚ.

 6. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Městu Znojmo za zřízení elektronické spisové služby.

 7. Jednohlasně schválilo stavbu rekreační chaty na pozemku p.č. 329/30 k.ú.Dyje.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně kontroly finančního a kontrolního výboru.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9, ohledně kolik stálo posezení s důchodci.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 27.6.2012 (20.6.2012)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 27.6.2012 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.5.2012.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Vojtěcha Kavalce, bytem Tasovice č. E 49, 671 25 Hodonice, o pronájem pozemku p.č. 2405, výměru 149 m2, který je obecní.

 4. Projednat v ZO, že Myslivecké sdružení Nový Šaldorf, IČ 49438191, provede úpravu pozemku p.č. 2520/1 k.ú.Dyje, který je obecní z důvodu přístupové cesty k pozemku p.č. 2520/2 k.ú.Dyje, který vlastní Myslivecké sdružení Nový Šaldorf.

 5. Projednat v ZO odměnu pracovníkovi OÚ panu Lubomíru Popelkovi.

 6. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Městu Znojmu za zřízení elektronické spisové služby.

 7. Žádost paní Petry Křivánkové, bytem Smetanova 5, Znojmo, o souhlas stavby rekreační chaty o rozměrech 4,5 x 5,5 m na pozemku p.č. 329/30 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 8. Informace ZO ohledně Zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 9. Informace ZO kolik stálo posezení s důchodci.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Záměr obce Dyje o pronájem pozemku (31.5.2012)

ZÁMĚR OBCE DYJE

Obec nabízí k pronájmu


 1. Pozemek p.č. 2405, výměra 149 m2 k.ú. Dyje.

 2. Cena pronájmu za 1 m2 …………..….. 2,- Kč.

  1. Bližší informace na tel 515234410 nebo v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

   S t a n ě k Jiří
   starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska