Obec Dyje

Dnes je Pátek 27.4.2018,
svátek má Jaroslav

Pozvánka na zasedání ZO dne 27.6.2012 (20.6.2012)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 27.6.2012 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.5.2012.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Vojtěcha Kavalce, bytem Tasovice č. E 49, 671 25 Hodonice, o pronájem pozemku p.č. 2405, výměru 149 m2, který je obecní.

 4. Projednat v ZO, že Myslivecké sdružení Nový Šaldorf, IČ 49438191, provede úpravu pozemku p.č. 2520/1 k.ú.Dyje, který je obecní z důvodu přístupové cesty k pozemku p.č. 2520/2 k.ú.Dyje, který vlastní Myslivecké sdružení Nový Šaldorf.

 5. Projednat v ZO odměnu pracovníkovi OÚ panu Lubomíru Popelkovi.

 6. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Městu Znojmu za zřízení elektronické spisové služby.

 7. Žádost paní Petry Křivánkové, bytem Smetanova 5, Znojmo, o souhlas stavby rekreační chaty o rozměrech 4,5 x 5,5 m na pozemku p.č. 329/30 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 8. Informace ZO ohledně Zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 9. Informace ZO kolik stálo posezení s důchodci.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Záměr obce Dyje o pronájem pozemku (31.5.2012)

ZÁMĚR OBCE DYJE

Obec nabízí k pronájmu


 1. Pozemek p.č. 2405, výměra 149 m2 k.ú. Dyje.

 2. Cena pronájmu za 1 m2 …………..….. 2,- Kč.

  1. Bližší informace na tel 515234410 nebo v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

   S t a n ě k Jiří
   starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 30.5.2012 (31.5.2012)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 30.5.2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 9, 10, 11.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Janče.

 3. Bere na vědomí informaci k bodu 3 ohledně posezení s důchodci dne 11.6.2012.

 4. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek na Dětský den.

 5. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (LV 10001) pozemek ZE (PK) 2/3 k.ú.Dyje, z důvodu prodeje.

 6. Jednohlasně schválilo proplacení faktury č. 1201017, částku 4.968,-Kč za montáž a plachtu na pískoviště.

 7. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2012.

 8. Bere na vědomí informaci k bodu 8 ohledně zakoupení odpadkového koše do parčíku.

 9. Jednohlasně schválilo záměr pronájmu pozemku p.č. 2405, výměru 149 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 10. Jednohlasně schválilo souhlas k vyřezání keřů, náletových dřevin a pastvu na pozemku p.č. 2309 k.ú.Dyje, který je obecní.

 11. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 14990015293/001 o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na pozemek p.č. 248/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska