Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 25.4.2012 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

  1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 28.3.2012.

  2. Ověřovatelé zápisu.

  3. Žádost paní Renáty Slavíkové, bytem Dyje 137, o odkoupení pozemku p.č. ZE (PK) 2/3 k.ú.Dyje, o výměře 355 m2, který je obecní.

  4. Projednat a schválit v ZO prodej obecní budovy, která je na pozemku p.č. 82/2 k.ú.Dyje, který vlastní pan Zdeněk Havrda, bytem Dyje č.14.

  5. Seznámení ZO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dyje za rok 2011 – auditem.

  6. Projednat a schválit v ZO Závěrečný účet obce za rok 2011 – ze zákona č. 250/2000 Sb., § 17.

  7. Obec dne 3.4.2012 podala žádost o dotaci na pořízení nového Územního plánu Dyje Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu.

  8. Schválit v ZO, že se Hospodářský výsledek za rok 2011 z účtu 431 – Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení převede na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let.

  9. Oprava motorové stříkačky KOMFI pro SDH stála 1.225,- Kč, fa č. FA116184.

  10. Vázání sbírek zákonů 2011 firmou CSP+, s.r.o . Znojmo stálo 2.700,- Kč, fa č. 1120076.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obec nabízí k prodeji (30.3.2012)

ZÁMĚR OBCE DYJE


Obec Dyje v souladu s § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat následující obecní budovu na p.č. 82/2 k.ú.Dyje.

OBEC DYJE nabízí k prodeji1. Budovu na pozemku p.č. 82/2 k.ú.Dyje za cenu 1,- Kč.

S t a n ě k Jiří

starosta obceBližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje.
Snímek budovy na pozemku p.č. 82/ 2 k.ú.Dyje
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obec nabízí k prodeji (30.3.2012)

ZÁMĚR OBCE DYJE


Obec Dyje v souladu s § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat následující pozemek v k.ú. Dyje.

OBEC DYJE nabízí k prodeji


1. Pozemek ZE (PK) p.č. 2/3 k.ú.Dyje, výměra 355 m2.

Cena za 1 m2……….…10,- Kč.


S t a n ě k Jiří

starosta obceBližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje.
Snímek pozemku PK 2/3 k.ú.Dyje
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska