Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Záměr Obce Dyje - obec nabízí k prodeji (1.8.2011)

ZÁMĚR OBCE DYJE


OBEC DYJE nabízí k prodeji

 1. Část pozemku p. č. KN 102/1 k.ú.Dyje, výměra cca 20 m2, kultura ostatní plocha.

 2. Cena za 1 m2………… 20,- Kč.

S t a n ě k Jiří

starosta obce


Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje.
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 27.07.2011 (1.8.2011)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 27.7.2011 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednán.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Zahradníka, pana Janče.

 3. Jednohlasně schválilo pronájem části pozemku p.č. 102/1, výměra 62 m2 k.ú.Dyje (podle geometrického plánu p.č. 102/7 k.ú.Dyje).

 4. Jednohlasně schválilo, že obec opraví část místní komunikace p.č. 2544/1, od mostu vlevo, směr Načeratice k.ú.Dyje – penetrací. Jednohlasně schválilo, že část místní komunikace p.č. 2544/1 k.ú.Dyje opraví firma COLAS CZ, a.s. Znojmo za cenu 281.385,60 Kč s DPH.

 5. Jednohlasně schválilo Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.

 6. Jednohlasně schválilo proplacení částky 8.170,- Kč, fa č. 1107042 za dva obrazy obce Dyje.

 7. Jednohlasně schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – RD Šrámková.

 8. Jednohlasně schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – pan Ing. Švach.

 9. Jednohlasně schválilo částku 12.000,- Kč, fa č. 11042 za inovované internetové stránky obce Dyje.

 10. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji část pozemku cca 20 m2 p.č. 102/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 11. Bere na vědomí informaci k bodu 11 ohledně zakoupení skartovače KOBRA +1 SS4E/S.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Nová obecní vyhláška (20.7.2011)

Obec Dyje oznamuje, že vydala novou vyhlášku Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, která nahrazuje OZV č. 3/99.

Účinnost je až od 1.8.2011. Novou vyhlášku najdete v sekci Veřejné dokumenty / obecní vyhlášky Přímy pdkaz na citovanou vyhlášku OZV č.1/2011
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska