Obec Dyje

Dnes je Středa 21.3.2018,
svátek má Radek

Nová obecní vyhláška (20.7.2011)

Obec Dyje oznamuje, že vydala novou vyhlášku Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, která nahrazuje OZV č. 3/99.

Účinnost je až od 1.8.2011. Novou vyhlášku najdete v sekci Veřejné dokumenty / obecní vyhlášky Přímy pdkaz na citovanou vyhlášku OZV č.1/2011
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

(20.7.2011)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 27.7.2011 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.6.2011.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost manželů Kmotorkových, bytem Dyje č. 154, o pronájem části pozemku p.č. 102/1, o výměře 62 m2 k.ú.Dyje, který je obecní (podle geometrického plánu p.č. 102/7).

 4. Projednat v ZO, že obec v roce 2011 opraví část místní komunikace p.č. 2544/1 k.ú.Dyje od mostu vlevo, směr Načeratice – penetrací.

 5. Schválit v ZO Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK mezi Jihomoravským krajem a Obcí Dyje.

 6. Dva obrazy obce Dyje stály 8.170,-Kč, fa č. 1107042.

 7. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – RD paní Šrámková.

 8. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – pro pana Ing. Švacha.

 9. Zpracování inovovaných internetových stránek obce Dyje stálo 12.000,-Kč, fa č. 11042.

 10. Žádost manželů paní Olgy a Jiřího Břouškových, bytem Dyje č.64, o odkoupení části pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje, o výměře 4x5 m za účelem parkovacího místa, který je obecní.

 11. Obec zakoupila skartovač KOBRA +1 SS4 E/S za cenu 5.211,- Kč.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Záměr Obce Dyje - obec nabízí k pronájmu (1.7.2011)

ZÁMĚR Obce Dyje

Obec nabízí k pronájmu:

 1. Část pozemku z p.č. 102/1 k.ú.Dyje, výměra 62 m2 (z geometrického plánu p.č. 102/7 k.ú.Dyje).
 2. Cena za pronájem 1 m2 ……………… 2,- Kč.

Jiří S t a n ě k
starosta obceBližší informace na tel 515234410 nebo v kanceláři Obecního úřadu Dyje.
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska