Obec Dyje

Dnes je Pátek 27.4.2018,
svátek má Jaroslav

Usnesení ze zasedání ZO dne 23.2.2011 (24.2.2011)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 23.2.2011 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 16.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Ing. Krejčího, pana Ing. Zony.

 3. Jednohlasně schválilo zakoupení pozemku p.č. 583/2, o výměře 6 m2 k.ú.Dyje, schválilo, že obec uhradí veškeré náklady spojené s koupí pozemku p.č. 583/2 k.ú.Dyje.

 4. Bere na vědomí informaci k bodu 4 ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010, kde obec dostala A – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 5. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2011.

 6. Bere na vědomí informaci k bodu 6 ohledně Silnice II/408 Dyje – průtah SO 103 chodníky.

 7. Jednohlasně schválilo zakoupení dvou ukazatelů rychlosti vozidel GEM CDU.

 8. Schválilo finanční příspěvek na opravu kostela v Dyji.

 9. Bere na vědomí informaci k bodu 9, ohledně kolik stála oprava lamp VO a lampa pro chodce.

 10. Jednohlasně schválilo soubor směrnic s platností od 1.1.2010 z důvodu přechodu na účetnictví státu.

 11. Bere na vědomí informaci k bodu 11 ohledně zaplacení poplatku firmě GORDIC.

 12. Bere na vědomí informaci k bodu 12 ohledně zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 13. Bere na vědomí informaci k bodu 13, ohledně kolik bude stát vybudování 4 zpomalovacích retardérů MP-5 na místních komunikacích v obci.

 14. Jednohlasně schválilo zakoupení motorové sekačky na trávu.

 15. Jednohlasně schválilo pokácení 15 stromů topolu a 30 stromů akátu na p.č. 294/1 k.ú.Dyje, která je obecní.

 16. Bere na vědomí informaci k bodu 16, aby si firmy vyzvedly podklady na opravu místních komunikací v obci.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří   S t a n ě k
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 23.2.2011 (16.2.2011)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 23.2.2011 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.1.2011.
 2. Ověřovatelé zápisu.
 3. Projednat v ZO, že obec koupí pozemek p.č. 583/2, výměra 6 m2, kultura ostatní plocha k.ú.Dyje, od Českých drah, regionální správa majetku Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno.
 4. Informace ZO ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010.
 5. Projednat v ZO žádost TJ Sokol Dyje o finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2011.
 6. Informace ZO ohledně Silnice II /408 Dyje-průtah, SO 103 - chodníky.
 7. Projednat v ZO zakoupení dvou ukazatelů rychlosti vozidel GEM CDU.
 8. Žádost Římskokatolické farnosti Dyje, se sídlem Tasovice 191 o finanční příspěvek z prostředků obce na obnovu nemovité kulturní památky kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji.
 9. Oprava 3 lamp VO a lampy přechodu pro chodce stála 4.080,-Kč, fa č. 01/11.
 10. Schválit v ZO soubor směrnic s platností od 1.1.2010 z důvodu přechodu na účetnictví státu.
 11. Udržovací roční poplatek ve výši 10.890,-Kč, fa 2011540137 uhradila obec firmě GORDIC.
 12. Informace ZO ohledně zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.
 13. Informace ZO, kolik bude stát vybudování 4 zpomalovacích retardérů MP-5 na místních komunikacích v obci.
 14. Schválit v ZO zakoupení motorové sekačky na trávu.
 15. Projednat a schválit v ZO pokácení suchých akátů a topolů na p.č. 294/1 k.ú.Dyje, která je obecní.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Upozornění na výši a splatnost poplatku za psa a popelnice na rok 2011 (8.2.2011)

S D Ě L E N Í


Obecní úřad upozorňuje občany, že:

Poplatek za jednoho psa je 60,- Kč, za každého dalšího psa, 100,- Kč.
Splatnost poplatku je do 31. března 2011.  

Poplatek za odvoz komunálního odpadu popelnic je 500,- Kč
za jednoho občana.
Splatnost poplatku je do 30.června 2011.

Poplatek je možno uhradit v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Dyje, nebo bezhotovostně zaslat na účet číslo 12524741/0100 KB Znojmo, variabilní symbol je datum narození poplatníka.

 
Jiří Staněk
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska