Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Pozvánka na ustavující zasedání ZO dne 11.11.2010 (3.11.2010)

P O Z V Á N K Ana ustavující zasedání Zastupitelstva obce Dyje, které se koná ve čtvrtek,
dne 11.11.2010 v 17.00 hodin v budově Obecního úřadu v Dyji, kde
proběhne volba starosty a místostarosty.

Program:
 1. Zahájení

 2. Volba mandátové komise a volební a návrhové komise

 3. Zpráva mandátové komise

 4. Slib členů zastupitelstva obce

 5. Volby orgánů zastupitelstva obce

 6. Projev starosty obce

 7. Diskuse

 8. Usnesení

 9. ZávěrV Dyji, dne 3.11.2010

Jiří   S t a n ě k
starosta obce

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Záměr obce: prodej pozemku p.č. 53/4 a p.č. 53/2 k.ú.Dyje (30.9.2010)

ZÁMĚR OBCE DYJE


OBEC DYJE nabízí k prodeji


Pozemky vzniklé z GP 1717/1 k.ú.Dyje:

 1. Pozemek p. č. KN 53/4 k.ú.Dyje, výměra 20 m2, kultura zahrada


 2. Pozemek p.č. KN 53/2 k.ú.Dyje, výměra 157 m2, kultura zahrada

Cena za 1 m2………… 10,- Kč.

                                                             
S t a n ě k   Jiří
                                                             starosta obceBližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje.


Vyvěšeno :   30.09.2010
Sňato :         18.10.2010

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 29.9.2010 (30.9.2010)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 29.9.2010 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 13, 14.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, pana Popelky.

 3. Jednohlasně schválilo proplacení fa č. FVJ010168 částku 14.081,- Kč za montáž dopravních značek na místních komunikací p.č. 198/1, p.č. 212 k.ú.Dyje.

 4. Jednohlasně schválilo postavení nářaďovny o rozměrech 4 x 4 m na p.č. 310/1 k.ú.Dyje.

 5. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku sekačku VARI.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně Zprávy o výsledku finančního a kontrolního výboru.

 7. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 3571/2010 uzavřenou mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje o výkonu přenesené působnosti na úseku správních činností o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

 8. Jednohlasně schválilo pokácení 20 stromů akátu  - náletů na p.č. 2216 k.ú.Dyje.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně členů okrskové volební komise obce Dyje pro volby do ZO, které se konají 15. a 16. října 2010.

 10. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, as Čes.Budějovice ohledně přípojky NN na p.č. 104 k.ú.Dyje.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně dotace z Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

 12. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2010.

 13. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemky p.č. 53/4, 53/2 k.ú.Dyje, které vznikly z GP 1717/1 k.ú.Dyje.

 14. Jednohlasně schválilo pokácení 2 stromů smrku na p.č. 191/2 k.ú.Dyje.


 15. Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

  Ing. Krejčí  V a l e r i j                                   Jiří   S t a n ě k
  místostarosta obce                                      starosta obce
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska