Obec Dyje

Dnes je Pátek 27.4.2018,
svátek má Jaroslav

Pozvánka na zasedání ZO dne 25.8.2010 (13.8.2010)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná 25.8.2010 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 28.7.2010.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat a schválit v ZO Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Dyje a slečnou Kateřinou Macháčkovou, kterým se stanoví výše měsíčního nájmu za pronájem nebytových místností za účelem provozování kadeřnických služeb.

 4. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi subjekty:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 a Obcí Dyje.

 5. Schválit v ZO pokácení 10 stromů topolu, 80 stromů akátu na p.č. 294/1 k.ú.Dyje, která je obecní.Jiří  S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 28.7.2010 (29.7.2010)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 28.7.2010 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 9, 10.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Žaludka, paní Brettschneiderovou.

 3. Jednohlasně schválilo bezúplatný převod pozemku p.č. 1953 k.ú.Dyje.

 4. Jednohlasně schválilo pokácení 3 stromů smrku, 1 stromu borovice na p.č. 310/1 k.ú.Dyje.

 5. Jednohlasně schválilo proplacení částky 38.784,-Kč, fa č. 100068 za opravu místní komunikace p.č. 1717/1 k.ú.Dyje.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně počtu členů OVK pro řádné volby do zastupitelstva obce.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně zapisovatelky pro volby do zastupitelstva obce.

 8. Jednohlasně schválilo proplacení částky 24.470,-Kč, fa č. FVJ 010096, částku 2.160,-Kč, fa č. FVJ 010097 za vybudování zpomalovacího retardéru a za zpracování grafického návrhu.

 9. Jednohlasně schválilo částku 4.104,-Kč, fa č. M10/2009 za výsadbu lípy v parčíku.

 10. Jednohlasně schválilo částku 745.446,-Kč, fa č. 101220045 za opravu chodníků u místních komunikací p.č. 198/1, p.č. 1717/1 k.ú.Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří   S t a n ě k
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 28.7.2010 (21.7.2010)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 28.7.2010 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.6.2010.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost Správy a údržby silnic JM kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno, zastoupenou panem Jaroslavem Charvátem, oblast Znojmo, o bezúplatný převod pozemku p.č. 1953 k.ú.Dyje, který je obecní.

 4. Žádost paní Hany Formánkové, bytem Havlíčkova 1271/12, 664 51 Šlapanice, o pokácení 3 stromů smrku, 1 stromu borovice na p.č. 310/1 k.ú.Dyje, která je v mém osobním vlastnictví.

 5. Oprava místní komunikace p.č. 1717/1 k.ú.Dyje, kde vytékala voda, stála 38.784,-Kč, fa č. 100068.

 6. Minimální počet členů okrskové volební komise pro řádné volby do zastupitelstva obce Dyje, které se konají ve dnech 15. a 16. října 2010, bude šest.

 7. Zapisovatelkou okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce Dyje, které se konají ve dnech 15. a 16. října 2010, je paní Bětíková, pracovnice OÚ.

 8. Schválit v ZO částku 24.470,- Kč, fa č. FVJ 010096 za vybudování zpomalovacího retardéru MP-5, částku 2.160,-Kč, fa č.  FVJ010097 za zpracování grafického návrhu.Jiří  S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska