Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Pozvánka na zasedání ZO dne 30.6.2010 (24.6.2010)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 30.6.2010 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.5.2010.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost paní Marcely Mariášové, bytem Riegrova 49, Znojmo 669 02, o pronájem 16 m2 z p.č. 1717/1 k.ú.Dyje, která je obecní.

 4. Žádost Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, zastoupená panem Jaroslavem Charvátem, oblast Znojmo, o bezúplatný převod p.č. 1953 k.ú.Dyje, která je obecní.

 5. Informace ZO ohledně výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Dyje, které se konaly 28.-29. května 2010.

 6. Projednat v ZO odměnu pracovníkovi VPP, panu Lubomíru Popelkovi.

 7. Žádost obce o pokácení 1 stromu smrku na p.č. 570 k.ú.Dyje, která je obecní.

 8. Informace ZO, kolik stálo posezení s důchodci.

 9. Informace ZO ohledně Zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 10. Výměna rozvodů ústředního topení a stávajících radiátorů v celé budově OÚ stála 287.890,-Kč, fa č. 10021.

 11. Stanovit počet členů do zastupitelstva obce na volební období 2010-2014.

 12. Inženýrské stavby s.r.o. Znojmo, Oblekovice 362, opraví místní komunikaci p.č. 1717 k.ú.Dyje, před RD paní Matulové, kde vytéká spodní voda.Jiří  S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obec Dyje nabízí k pronájmu (27.5.2010)

ZÁMĚR OBCE DYJE


OBEC DYJE nabízí k pronájmu:1. 16 m2 pozemku z p.č.  1717/1 k.ú.Dyje.
2. Cena za pronájem 1 m2 ……………… 2,- Kč.Bližší informace na tel 515234410 nebo v kanceláři Obecního úřadu Dyje.S t a n ě k   Jiří
starosta obce

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 26.5.2010 (27.5.2010)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 26.5.2010 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 11.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Popelku.

 3. Schválilo Konvenci integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

 4. Schválilo Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK.

 5. Jednohlasně schválilo, že obec přispěje částku 3.000 Kč na Dětský den.

 6. Jednohlasně schválilo dotaci ve výši 160.000 Kč od Krajského úřadu JMK, z Programu rozvoje venkova na opravu chodníků v obci u místních komunikací p.č. 198/1 a p.č. 1717/1 k.ú.Dyje.

 7. Jednohlasně schválilo zaměření a vytyčení pozemku p.č. 129 k.ú.Dyje, který je obecní.

 8. Jednohlasně schválilo nabídnutí k pronájmu 16 m2 pozemku z p.č. 1717/1 k.ú.Dyje.

 9. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2010.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně podepsané Darovací smlouvy na pozemek p.č. 294/1 k.ú.Dyje.

 11. Jednohlasně schválilo Usnesení o vydání Změny č.3A ÚPO Dyje:
  část I. – ověření Změny č.3A ÚPO Dyje, část II. – informace o návrhu pořizovatele, část III. – vydání, část IV. – úkoly v působnosti správního orgánu.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří   S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska