Obec Dyje

Dnes je Pátek 27.4.2018,
svátek má Jaroslav

Pozvánka na zasedání ZO dne 29.10.2009 (21.10.2009)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 29.10.2009 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ: 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.9.2009 a ze zasedání ze dne 2.10.2009.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Svoz nebezpečného odpadu stál 8.706,-Kč, fa č. 0740023424.

 4. Žádost paní Sylvy Šabacké, bytem Dolní Česká 17, 669 02 Znojmo, o pokácení 1 stromu ořechu na p.č. 218 k.ú.Dyje, která je v mém osobním vlastnictví.

 5. Ustavení inventární komise za rok 2009. Inventarizace fyzická bude provedena do 31.12.2009  a inventarizace dokladová bude provedena do 15.1.2010.

 6. Projednat v ZO a schválit uzavření dohody s panem Ivanem Požárem o zimní údržbě místních komunikací v obci, o pracích a služeb provedených pro obec během roku.

 7. Žádost manželů Jelečkových, bytem Janáčkova 2268/5, 669 02 Znojmo, o souhlas s výstavbou zahradní chatky o rozměrech 6x4,5 m na p.č. 327/4 k.ú.Dyje, která je v našem osobním vlastnictví.

 8. Žádost paní Doležalové Marie, bytem Dyje č.129,o odkoupení pozemku p.č. 552, výměra 1057 m2 k.ú.Dyje, kultura trvalý travní porost, který je obecní.

 9. Oprava dopravního zrcadla u zatáčky před RD pana Večeře stála 1.004,-Kč.

 10. Projednat v ZO a schválit Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce a.s. , se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.

 11. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku z LV 10001, pozemek p.č. 2197/2, výměra 283 m2, manipulační, ostatní plocha k.ú.Dyje v důsledku prodeje.

 12. Schválit v ZO fakturu č. 190126, částku 244.997,-Kč, za prodloužení povrchového dešťového kanálu na p.č. 198/1 k.ú.Dyje před RD Petra a Pavla Ficových.

 13. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 3/2009.

 14. Žádost pana Josefa Požára, bytem Dyje č. 21, o pokácení 1 stromu ořechu na p.č. 65 k.ú.Dyje, která je v mém osobním vlastnictví.

 15. Žádost pana Libora Mlčka, bytem Dyje č.124, o pokácení 30 stromů akátů na p.č. 175 k.ú.Dyje, která je v mém osobním vlastnictví.Jiří  S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 2.10.2009 (5.10.2009)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 2.10.2009 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Ing. Krejčího, pana Popelky.

 3. Jednohlasně schválilo prodloužení dešťového kanálu na odvod povrchové dešťové vody z místní komunikace p.č. 198/1 na obecní pozemek p.č. 2233 v k.ú.Dyje. Jednohlasně schválilo na zhotovení firmu Inženýrské stavby Znojmo, s.r.o. Oblekovice 362, 671 81 Znojmo, IČ 46976540.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce        

Jiří   S t a n ě k
                                                      starosta obce

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 30.09.2009 (1.10.2009)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje

konaného dne 30.09.2009 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 12.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, pana Žaludka.

 3. Jednohlasně schválilo Změnu č. 4 ÚPO Dyje, která se bude týkat úpravy silnice I/53 Pohořelice – Znojmo.

 4. Jednohlasně schválilo přístavbu nebytových prostor nad sklepem p.č. 328/2 k.ú.Dyje.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně výběru dodavatele na akci zřízení Czech POINTu.

 6. Jednohlasně schválilo pokácení 43 stromů meruněk na p.č. 1986 k.ú.Dyje.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7, ohledně kolik stála sněhová fréza.

 8. Jednohlasně schválilo fakturu č. 2009064, částku 82.927,-Kč za zařízení pracoviště Czech POINT.

 9. Jednohlasně schválilo odměnu panu Lubomíru Popelkovi, pracovníkovi VPP.

 10. Jednohlasně schválilo fakturu č. 332009, částku 2.261,- Kč za stůl do kanceláře.

 11. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku, z účtu 028 10 počítačovou sestavu CELERON s příslušenstvím v ceně 22.356,-Kč a tiskárnu EPSON LX 300 v ceně 5.596,-Kč.

 12. Jednohlasně schválilo, že ZO se sejde ve čtvrtek 1.10.2009 v 18 hodin před RD pana Fica Pavla, ohledně řešení povrchové dešťové vody, dále schválilo zakoupení plastových rour průměr 300 na odvod dešťové vody.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce        

Jiří   S t a n ě k
                                                      starosta obce
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska