Obec Dyje

Dnes je Pondělí 23.4.2018,
svátek má Vojtěch

Usnesení ze zasedání ZO dne 2.10.2009 (5.10.2009)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 2.10.2009 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Ing. Krejčího, pana Popelky.

 3. Jednohlasně schválilo prodloužení dešťového kanálu na odvod povrchové dešťové vody z místní komunikace p.č. 198/1 na obecní pozemek p.č. 2233 v k.ú.Dyje. Jednohlasně schválilo na zhotovení firmu Inženýrské stavby Znojmo, s.r.o. Oblekovice 362, 671 81 Znojmo, IČ 46976540.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce        

Jiří   S t a n ě k
                                                      starosta obce

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 30.09.2009 (1.10.2009)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje

konaného dne 30.09.2009 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 12.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, pana Žaludka.

 3. Jednohlasně schválilo Změnu č. 4 ÚPO Dyje, která se bude týkat úpravy silnice I/53 Pohořelice – Znojmo.

 4. Jednohlasně schválilo přístavbu nebytových prostor nad sklepem p.č. 328/2 k.ú.Dyje.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně výběru dodavatele na akci zřízení Czech POINTu.

 6. Jednohlasně schválilo pokácení 43 stromů meruněk na p.č. 1986 k.ú.Dyje.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7, ohledně kolik stála sněhová fréza.

 8. Jednohlasně schválilo fakturu č. 2009064, částku 82.927,-Kč za zařízení pracoviště Czech POINT.

 9. Jednohlasně schválilo odměnu panu Lubomíru Popelkovi, pracovníkovi VPP.

 10. Jednohlasně schválilo fakturu č. 332009, částku 2.261,- Kč za stůl do kanceláře.

 11. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku, z účtu 028 10 počítačovou sestavu CELERON s příslušenstvím v ceně 22.356,-Kč a tiskárnu EPSON LX 300 v ceně 5.596,-Kč.

 12. Jednohlasně schválilo, že ZO se sejde ve čtvrtek 1.10.2009 v 18 hodin před RD pana Fica Pavla, ohledně řešení povrchové dešťové vody, dále schválilo zakoupení plastových rour průměr 300 na odvod dešťové vody.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      

Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce        

Jiří   S t a n ě k
                                                      starosta obce
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 30.9.2009 (23.9.2009)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 30.09.2009 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.8.2009.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit v ZO pořízení Změny č. 4 ÚPO Dyje, která se bude týkat úpravy trasy silnice I/53 Pohořelice-Znojmo.

 4. Žádost pana Selingera Jana a Evy, bytem Dyje E3, o souhlas s přístavbou nebytových prostor nad zemním sklepem p.č. 328/2 k.ú.Dyje, která je v našem osobním vlastnictví.

 5. Obec vybrala na zařízení pracoviště Czech POINT firmu BN SOFT, s.r.o., Bezručova 929/3, Znojmo s cenovou nabídkou 82.927,- Kč.

 6. Projednat v ZO žádost ITL a.s., Kovářská 307/6, Znojmo, o pokácení 43 stromů meruněk – ovocný sad na p.č. 1986 k.ú.Dyje, která je v našem osobním vlastnictví.

 7. Informace ZO kolik stála sněhová fréza pro obec – částka 17.520,-Kč.

 8. Schválit v ZO fakturu č. 2009064, částku 82.927,- Kč za zařízení pracoviště Czech POINTu.

 9. Projednat v ZO odměnu pracovníkovi VPP, panu Lubomíru Popelkovi.

 10. Stůl pro zařízení pracoviště Czech POINT stál 2.261,- Kč, fa č. 332009.

 11. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku, z účtu 028 10 počítačovou sestavu CELERON s příslušenstvím v ceně 22.356,- Kč a tiskárnu EPSON LX 300 v ceně 5.596,- Kč z důvodu nefunkčnosti.Jiří  S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska