Obec Dyje

Dnes je Pátek 27.4.2018,
svátek má Jaroslav

Pozvánka na zasedání ZO dne 30.9.2009 (23.9.2009)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 30.09.2009 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.8.2009.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit v ZO pořízení Změny č. 4 ÚPO Dyje, která se bude týkat úpravy trasy silnice I/53 Pohořelice-Znojmo.

 4. Žádost pana Selingera Jana a Evy, bytem Dyje E3, o souhlas s přístavbou nebytových prostor nad zemním sklepem p.č. 328/2 k.ú.Dyje, která je v našem osobním vlastnictví.

 5. Obec vybrala na zařízení pracoviště Czech POINT firmu BN SOFT, s.r.o., Bezručova 929/3, Znojmo s cenovou nabídkou 82.927,- Kč.

 6. Projednat v ZO žádost ITL a.s., Kovářská 307/6, Znojmo, o pokácení 43 stromů meruněk – ovocný sad na p.č. 1986 k.ú.Dyje, která je v našem osobním vlastnictví.

 7. Informace ZO kolik stála sněhová fréza pro obec – částka 17.520,-Kč.

 8. Schválit v ZO fakturu č. 2009064, částku 82.927,- Kč za zařízení pracoviště Czech POINTu.

 9. Projednat v ZO odměnu pracovníkovi VPP, panu Lubomíru Popelkovi.

 10. Stůl pro zařízení pracoviště Czech POINT stál 2.261,- Kč, fa č. 332009.

 11. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku, z účtu 028 10 počítačovou sestavu CELERON s příslušenstvím v ceně 22.356,- Kč a tiskárnu EPSON LX 300 v ceně 5.596,- Kč z důvodu nefunkčnosti.Jiří  S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 26.8.2009 (28.8.2009)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.08.2009 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:

 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 11,12, 13, 14.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, paní Brettschneiderovou.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně počtu členů OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně zapisovatelky pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 5. Jednohlasně schválilo pokácení 70 stromů akátů na p.č. 2301 k.ú.Dyje, která je obecní.

 6. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 2197/2, o výměře 283 m2 k.ú.Dyje.

 7. Bere ně vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně schválené dotace projektu CzechPOINT.
 8. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku, z LV 10001 parcelu č. 175 k.ú.Dyje, výměru 949 m2 k.ú.Dyje v důsledku prodeje.

 9. Jednohlasně chválilo Smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově OÚ za účelem zřízení kadeřnictví.

 10. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 2.

 11. Jednohlasně schválilo souhlas ke stavbě zahradního domku na p.č. 263/6, p.č. 264/2 k.ú.Dyje.

 12. Jednohlasně schválilo zakoupení sněhové frézy pro obec.

 13. Jednohlasně schválilo Dodatek č.1 k Dohodě o vzájemné spolupráci při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti sjednané dne 12.3.2008.

 14. Jednohlasně schválilo Dohodu o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku uzavřenou mezi Policií ČR, služby Znojma a Obcí Dyje.
Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

     
Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozváínka na zasedání ZO dne 26.8.2009 (14.8.2009)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná 26.08.2009 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.7.2009.
 2. Ověřovatelé zápisu.
 3. Minimální počet členů OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 9. a 10. října 2009 bude 6.
 4. Zapisovatelkou OVK pro Obec Dyji pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 9. a 10. října 2009 je paní Ivona Bětíková, pracovnice OÚ.
 5. Projednat a schválit v ZO pokácení 70 stromů akátů na p.č. 2301 k.ú.Dyje, která je obecní.
 6. Žádost pana Antonína Veselého, bytem Dyje č. 123, o odkoupení p.č. 2197/2 k.ú.Dyje, výměra 283 m2, která je obecní.
 7. Informace ZO, že obec získala dotaci v rámci integrovaného operačního programu ve výši 79.837,- Kč – Czech POINT.
 8. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku, z LV 10001, parcelu č. 175, výměru 949 m2 k.ú.Dyje v důsledku prodeje.
 9. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově OÚ Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje a slečnou Kateřinou Macháčkovou, bytem Dyje č. 107.
 10. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č.2.
Jiří S t a n ě k
starosta obce
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska