Obec Dyje

Dnes je Pátek 27.4.2018,
svátek má Jaroslav

Záměr obce Dyje (10.8.2009)
ZÁMĚR OBCE DYJE

OBEC DYJE nabízí k pronájmu:1. Nebytové prostory v budově Obecního úřadu Dyje.Bližší informace na tel 515234410 nebo v kanceláři Obecního úřadu Dyje.S t a n ě k   Jiří
starosta obce


Vyvěšeno :   07.08.2009

Sňato :         24.08.2009

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 29.7.2009 (3.8.2009)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného dne 29.07.2009 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 7, 8.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Ing. Krejčího, pana Popelky.

 3. Jednohlasně schválilo proplacení částky 210.850,- Kč, fa č. 91220046 za opravu místní komunikace firmou COLAS CZ, p.č. 299 k.ú.Dyje.

 4. Jednohlasně schválilo pronájem části nebytových prostor v budově OÚ za účelem provozu kadeřnických služeb. Jednohlasně schválilo osvobození od platby nájmu na 1 rok, schválilo platbu za vodu a elektrickou energii.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 6. Jednohlasně schválilo proplacení faktury č. 2009/038, částku 26.533,40 Kč za opravu střechy  HZ.

 7. Jednohlasně schválilo proplacení částky 38.080,-Kč, fa č. B20/2009 za opravu místní komunikace firmou BALCEST, p.č. 299 k.ú.Dyje, drtí 4/8 a zástřikovou emulzí.

 8. Jednohlasně schválilo upravený návrh Změny č.3 ÚPO Dyje, kde bude navržena plocha pro výrobu pouze v lokalitě 3.02. Lokality 3.01., 3.06. budou vypuštěny.


Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.
     
Ing. Krejčí  V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří   S t a n ě k
starosta obce
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 29.7.2009 (22.7.2009)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná dne 29.07.2009
v 19.00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 24.6.2009.


 2.  
 3. Ověřovatelé zápisu.


 4.  
 5. Oprava místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje, kolem řeky směr na Dobšice, stála 210.850,-Kč, fa č. 91220046.


 6.  
 7. Žádost slečny Kateřiny Macháčkové, bytem Dyje č. 107, o pronájem části nebytových prostor v budově OÚ za účelem provozu kadeřnických služeb.


 8.  
 9. Informace ZO ohledně zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.


 10.  
 11. Schválit v ZO fa č. 29/038, částku 26.533,40 Kč za provedené práce – oprava střechy hasičské zbrojnice.
Jiří  S t a n ě k
starosta obce
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska