Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Pozvánka na zasedání ZO dne 29.7.2009 (22.7.2009)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná dne 29.07.2009
v 19.00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 24.6.2009.


 2.  
 3. Ověřovatelé zápisu.


 4.  
 5. Oprava místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje, kolem řeky směr na Dobšice, stála 210.850,-Kč, fa č. 91220046.


 6.  
 7. Žádost slečny Kateřiny Macháčkové, bytem Dyje č. 107, o pronájem části nebytových prostor v budově OÚ za účelem provozu kadeřnických služeb.


 8.  
 9. Informace ZO ohledně zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.


 10.  
 11. Schválit v ZO fa č. 29/038, částku 26.533,40 Kč za provedené práce – oprava střechy hasičské zbrojnice.
Jiří  S t a n ě k
starosta obce
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 24.6.2009 (29.6.2009)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 24.06.2009 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 12, 13, 14.
 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, pana Žaludka.
 3. Jednohlasně schválilo prodej p.č. 175 k.ú.Dyje.
 4. Jednohlasně schválilo odměnu panu Lubomíru Popelkovi, pracovníkovi VPP.
 5. Jednohlasně schválilo postavení nářaďovny o rozměrech 4x5 m na p.č. 276/2 k.ú.Dyje.
 6. Jednohlasně schválilo záměr získat darem z vlastnictví JM kraje pozemek oddělený geometrickým plánem geodetické kanceláře ZNOGEO s.r.o., pro rozdělení pozemku č. plánu 616-104/2009 ze dne 15.5.2009, pozemek p.č. 294/1 k.ú.Dyje, ostatní plocha, dobývací prostor, o výměře 78 397 m2, účetní hodnota 235.191,-Kč.
 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně výsledků voleb do Evropského parlamentu.
 8. Jednohlasně schválilo žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 118/1 k.ú.Dyje.
 9. Jednohlasně schválilo zakoupení auta pro SDH.
 10. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. 2197 k.ú.Dyje, který je obecní.
 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně, kolik stálo posezení s důchodci.
 12. Jednohlasně schválilo vybudování obrubníku na místní komunikaci p.č. 2181 k.ú.Dyje.
 13. Bere na vědomí informaci k bodu 13 ohledně žádosti zahrádkářů.
 14. Jednohlasně schválilo proplacení zálohové faktury č. 2009/032, částku 214.200,-Kč za opravu střechy hasičské zbrojnice.
Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 24.6.2009 (19.6.2009)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 24.06.2009 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 27.5.2009.
 2. Ověřovatelé zápisu.
 3. Žádost pana Libora Mlčka, bytem Dyje čp. 124, o prodej pozemku p.č. 175 k.ú.Dyje, o výměře 949 m2, ostatní plocha.
 4. Projednat v ZO odměnu pracovníkovi VPP, panu Lubomíru Popelkovi.
 5. Žádost manželů Dreherových, bytem Tasovice 284, 671 25 Hodonice, o postavení nářaďovny o rozměrech 4x5 m na p.č. 276/2 k.ú.Dyje, která je v našem osobním vlastnictví. Objekt bude zděný se základem.
 6. Projednat a schválit v ZO nabytí nového vzniklého pozemku p.č. 294/1 k.ú.Dyje, o výměře 78 397 m2 do vlastnictví Obce Dyje od Krajského úřadu JM kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno.
 7. Informace ZO ohledně voleb do EU, které se konaly 5. a 6. 6. 2009.
 8. Žádost obce o bezúplatný převod pozemku p.č. 118/1 k.ú.Dyje, o výměře 258 m2, kultura ostatní plocha – vlastníkem pozemku je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Znojmo.
 9. Projednat v ZO zakoupení auta pro SDH.
 10. Žádost pana Antonína Veselého, bytem Dyje 123, o odkoupení části p.č. 2197 k.ú.Dyje, která je obecní - jedná se o lesní pozemek.
 11. Informace ZO, kolik stálo posezení s důchodci.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska