Obec Dyje

Dnes je Středa 21.3.2018,
svátek má Radek

Pozvánka na zasedání ZO dne 25.03.2009 (23.3.2009)
P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná 25.03.2009 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1)Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.2.2009.
2)Ověřovatelé zápisu.
3)Projednat v ZO sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec Dyji v letošním roce a velkoobjemového odpadu – kontejneru.
4)Informace ZO, že Obec zveřejnila Výzvu na ÚD a e-desce na opravu místních komunikací v obci p.č. 212, 29/1, 104, 114, 248/1, 102/1 a 78 k.ú.Dyje.
5)Projednat a schválit návrh Rozpočtu obce Dyje na r. 2009.
6)Vázání sbírky zákonů r. 2008 firmou CSP PLUS sro. Znojmo stálo 3.213 Kč, fa č. 9046.
7)Projednat a schválit v ZO, že obec uhradí Městskému úřadu Znojmo neinvestiční náklady pro MŠ Rudoleckého 19, Znojmo za Gabriela Hlávky.
8)Projednat v ZO zakoupení sekačky na trávu pro obec.
9)Žádost paní Jany Kotábové, bytem Smetanova 2361/14, Znojmo o povolení ke stavbě dřevěné chaty 3,5 x 4 m na p.č. 414/4 k.ú.Dyje, která je v mém osobním vlastnictví.
10)Minimální počet členů okrskové volební komise pro Volby do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 5.6.2009 a 6.6.2009 bude šest.
11)Zapisovatelkou okrskové volební komise pro Obec Dyje pro Volby do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 5.6. - 6.6.2009 je paní Ivona Bětíková, pracovnice OÚ Dyje.
12)Projednat v ZO žádost paní Evy Velebové, bytem Smetanova 2365/13, Znojmo, o souhlas výstavby dřevěné chaty 3,76 x 2,10 m a sousedící boudy na nářadí 3x2 m na p.č. 324/43 a p.č. 324/76 k.ú.Dyje, které jsou v mém osobním vlastnictví.
13)Žádost vedoucí MŠ Tasovice paní Zdeňky Kalusové o finanční příspěvek na hračky pro děti.
14)Žádost Správy a údržby silnic JMK, Oblast Znojmo, Kotkova 3525/24, 669 50 Znojmo o pokácení 6 stromů švestky na p.č. 2059 k.ú.Dyje, která je v našem vlastnictví.
15)Informace ZO ohledně zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.
16)Lampa VO naproti telefonní budce a výměna výbojky na lampě u přechodu pro chodce včetně montáže stála 7.624,33 Kč, fa č. 92056.
17)Žádost Povodí Moravy, Závod Dyje, provoz Znojmo, Dřevařská 11, 601 75 Brno,  o pokácení 11 stromů vrb na p.č. 300 k.ú.Dyje, která je ve vlastnictví státu.Jiří  S t a n ě k  
starosta obceVyvěšeno:     18.3.2009

Sňato:           27.3.2009

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 16.03.2009 (18.3.2009)
U S N E S E N Í


 
ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 16.03.2009 v 17.45 hodin na obecním úřadě.

Usnesení ZO číslo:
1.Jednohlasně schválilo program jednání.
2.Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Ing. Krejčího, paní Brettschneiderovou.
3.Jednohlasně schválilo žádost obce o finanční podporu ve výši 93.927,- Kč Evropskou Unii v rámci integrovaného operačního programu Czech POINT za účelem zřízení pracoviště Czech POINT na OÚ.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      


Ing. Valerij   K r e j č í                                    Jiří   S t a n ě k
místostarosta obce                                       starosta obce
Vyvěšeno:   18.03.2009

Sňato:         27.03.2009

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 16.3.2009 (11.3.2009)
P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná 16.03.2009 v 17.45 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.PROGRAM JEDNÁNÍ:

1)Ověřovatelé zápisu.
2)Projednat a schválit v ZO, že obec požádá o finanční podporu ve výši 93.927 Kč Evropskou Unii v rámci Integrovaného operačního programu – CzechPOINT.


Jiří  S t a n ě k  
starosta obce


Vyvěšeno:     11.3.2009

Sňato:           17.3.2009

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska