Obec Dyje

Dnes je Středa 21.3.2018,
svátek má Radek

Usnesení ze zasedání ZO dne 16.03.2009 (18.3.2009)
U S N E S E N Í


 
ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 16.03.2009 v 17.45 hodin na obecním úřadě.

Usnesení ZO číslo:
1.Jednohlasně schválilo program jednání.
2.Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Ing. Krejčího, paní Brettschneiderovou.
3.Jednohlasně schválilo žádost obce o finanční podporu ve výši 93.927,- Kč Evropskou Unii v rámci integrovaného operačního programu Czech POINT za účelem zřízení pracoviště Czech POINT na OÚ.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      


Ing. Valerij   K r e j č í                                    Jiří   S t a n ě k
místostarosta obce                                       starosta obce
Vyvěšeno:   18.03.2009

Sňato:         27.03.2009

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 16.3.2009 (11.3.2009)
P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná 16.03.2009 v 17.45 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.PROGRAM JEDNÁNÍ:

1)Ověřovatelé zápisu.
2)Projednat a schválit v ZO, že obec požádá o finanční podporu ve výši 93.927 Kč Evropskou Unii v rámci Integrovaného operačního programu – CzechPOINT.


Jiří  S t a n ě k  
starosta obce


Vyvěšeno:     11.3.2009

Sňato:           17.3.2009

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 25.2.2009 (2.3.2009)
U S N E S E N Í
 

 
ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 25.02.2009 v 17.00 hodin na obecním úřadě.

Usnesení ZO číslo:
1.Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 14, 15.
2.Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Popelky, pana Žaludka.
3.Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně zaplacení částky 2.500 Kč, fa č. 3160000170 Městu Znojmu za vyřízení jednoho předstupku u trestní komise za rok 2008.
4.Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně zveřejnění výzvy na opravu chodníku v obci u p.č. 212 k.ú.Dyje – od pomníku po bazar.
5.Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně proplacení faktury za zimní údržbu místních komunikací v obci.
6.Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně zaplacení poplatku firmě GORDIC.
7.Jednohlasně schválilo finanční příspěvek na činnost a na neinvestiční náklady TJ SOKOL Dyje.
8.Jednohlasně schválilo opravu střechy hasičské zbrojnice firmou STAVE s.r.o, Lahoferova 21, Dobšice.
9.Jednohlasně schválilo zakoupení vánoční světelné výzdoby na sloupy VO.
10.Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně pracovníka VPP.
11.Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku z LV 10001 část p.č. 102/1 (tj. p.č. 102/6)  k.ú.Dyje v důsledku prodeje.
12.Jednohlasně schválilo pokácení 3 stromů akátu na p.č. 2309 k.ú.Dyje, která je obecní.
13.Jednohlasně schválilo, že účetní paní Ivona Bětíková si udělá zkoušku zvláštní odborné způsobilosti u Institutu pro místní správu Praha.
14.Bere na vědomí informaci ZO k bodu 14 ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008, kde obec dostala A – bez chyb.
15.Jednohlasně schválilo, že chodník v obci u p.č. 212 k.ú.Dyje (od pomníku po bazar) opraví firma COLAS CZ a.s. Znojmo.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.      


Ing. Valerij   K r e j č í                                    Jiří   S t a n ě k
místostarosta obce                                       starosta obce
Vyvěšeno:   02.03.2009

Sňato:         18.03.2009

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska