Obec Dyje

Dnes je Čtvrtek 23.11.2017,
svátek má Klement

Poplatek za psa a popelnice v roce 2009 (19.12.2008)
S D Ě L E N Í

Obecní úřad sděluje občanům, že:

 1. Poplatek za jednoho psa je 60,-Kč


  • za každého dalšího psa 100,-Kč
  • .
  Splatnost poplatku je do 31.března 2009.


 2. Poplatek za odvoz komunálního odpadu – popelnice je za jednoho občana 400,-Kč.

 3. Splatnost poplatku je do 30.června 2009.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Záměr obce Dyje o pronájmu pozemku (19.12.2008)
ZÁMĚR OBCE DYJEOBEC DYJE nabízí k pronájmu:
1.Parcelu  č. 177, výměru 1196 m2, kultura ostatní plocha k.ú.Dyje.

Cena 2,- Kč za pronájem 1 m2 pozemku.
S t a n ě k   Jiří
starosta obce
Vyvěšeno :   19.12.2008

Sňato :         04.01.2009

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 17.12.2008 (12.12.2008)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 17.12.2008 v 17.00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Dyje.PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.11.2008.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit pravidla Rozpočtového provizoria na I.čtvrtletí roku 2009.

 4. Schválit v ZO poplatek za psa v roce 2009.

 5. Projednat v ZO, že obec v roce 2009 opraví místní komunikace p.č. 212, p.č. 104, p.č 114, p.č. 102/1, p.č. 78, p.č. 248/1 a p.č. 29/1 k.ú.Dyje teplou balenou.

 6. Projednat v ZO, že obec požádá Krajský úřad JMkraje Brno, odbor regionálního rozvoje, o dotaci na opravu místních komunikací v obci na r.2009 p.č. 212, p.č. 104, p.č. 114, p.č. 102/1, p.č. 78, p.č. 248/1, p.č. 29/1 k.ú.Dyje.

 7. Projednat v ZO opravu chodníku kolem místní komunikace p.č. 212 k.ú.Dyje od pomníku po bazar v roce 2009.

 8. Projednat v ZO opravu dešťového kanálu na místní komunikaci p.č. 212 k.ú.Dyje před RD pana Zadražila.

 9. Panu Lubomíru Popelkovi byla na dohodu o provedení práce vyplacena částka 4.000,- Kč hrubého.

 10. Informace ZO ohledně zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 11. Žádost pana Václava Vaškových Dyje ev.č. 516 o řešení příjezdové cesty po pozemku p.č. 326/5 k.ú.Dyje, která je ve vlastnictví paní Ivanky Volcové.

 12. Oprava 2 lamp VO stála 1.737,- Kč, fa č. 0608, halogenové světlo stálo 952,-Kč, fa č. 0708.

 13. Projednat v ZO, jestli občané budou v roce 2009 platit stejně, jt. 400 Kč na občana nebo ZO schválí zvýšení poplatku za provoz systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání, odstraňování odpadu a splatnost tohoto poplatku – popelnice.

 14. Obec doplácí na 1 občana podle skutečných nákladů 217,-Kč za provoz systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – popelnic.

 15. Projednat v ZO vyřazení z evidence majetku z LV 10001 p. č. 2132, výměru 2412 m2, kultura orná půda, p. č.2133, výměru 223 m2, kultura ostatní plocha k.ú.Dyje v důsledku prodeje.Jiří  S t a n ě k
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska