Obec Dyje

Dnes je Čtvrtek 23.11.2017,
svátek má Klement

P O Z V Á N K Ana zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná 26.11.2008 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1)Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.10.2008.
2)Ověřovatelé zápisu.
3)Žádost paní Věry Novákové, bytem Dukelských bojovníků 3413/144 D, 671 81 Znojmo, o odkoupení parcely č. GP 5578/58, výměra 222 m2 k.ú.Dyje, která je obecní.
4)Žádost na Úřad práce Znojmo o jednoho pracovníka na VPP v obci Dyje na rok 2009.
5)Projednat v ZO dar v hodnotě na osobu 350,-Kč pro naše občany-jubilanty, 60., 70., 75., od 80.roků každý rok a 90.roků a výše dárkový koš v hodnotě 1.000,-Kč.
6)Odvoz dvou velkoobjemových kontejnerů domovního odpadu od parčíku, hřbitova stálo 6.541,-Kč, fa č. 0740018894.
7)Žádost paní Anděly Vodákové, bytem Dyje 79, o pokácení 1 stromu jabloně na p.č. 233 k.ú.Dyje, která je v mém osobním vlastnictví.
8)Žádost Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, zastoupenou SÚS Znojmo o pokácení 3 stromů miroballán na p.č. 566/2 k.ú.Dyje a 3 stromů slivoní na p.č. 2059 k.ú.Dyje, které jsou v našem vlastnictví.
9)Projednat v ZO, že obec uhradí přípravu kluziště na pozemku OÚ.
10)Projednat v ZO dodání ještě 1 lampy VO do parčíku.
11)Projednat v ZO vyřazení z evidence majetku z účtu 021 (Stavby) Vodovodní řád PN DN 100 na p.č. 466/1 k.ú.Dyje v důsledku bezúplatného převodu zájmovému sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko, se sídlem ve Znojmě.
12)Žádost paní Soni Geršiové, bytem Stiborova 28, 779 00 Olomouc, o pokácení 2 stromů akátu a 1 stromu smrku na p.č. 311, 316 k.ú.Dyje, které jsou v mém osobním vlastnictví.
13)Žádost ZŠ a MŠ Tasovice o sponzorský dar na vybavení vodáckého kroužku.
14)Lampa v parčíku stála 7.545,-Kč, fa č. 82312 včetně montáže.

Jiří  S t a n ě k  
starosta obce


 Vyvěšeno: 18.11.2008

Sňato:       28.11.2008


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Elektronická úřední deska obce Dyje (13.4.2006)
Česká legislativa a elektronická úřední deska

Povinost umožnit přístup k úřední desce vzdáleným způsobem s platností od 1.1.2006 ukládá §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád). Obsah fyzické a internetové úřední desky musí být shodný. To znamená, že veškeré dokumenty, jenž podléhají zveřejnění ze zákona, musí být zveřejněny jak na fyzické, tak na internetové úřední desce. Při nesplnění této povinnosti hrozí napadení právní účinnosti (moci) dokumentů, jenž nebyly oběma způsoby zveřejněny.
povinnost správních orgánů.

Citace z §26 zák. 500/2004 Sb.: Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě (tj. 24 hodin denně) veřejně přístupná. Pro orgány obcí, měst a krajů (územní samosprávné celky) se zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přistup (internet).

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska