Obec Dyje

Dnes je Středa 26.4.2017,
svátek má Oto

Elektronická úřední deska obsahuje kromě dokumentů uvedených v následující tabulce i další informační sdělení dostupná pod tabulkou. Jedná se především o pozvánky na jednání ZO a závažnější sdělení OÚ Dyje.
Sledujte prosím i další informace v rámci sekce Aktuálně.
Elektronická Úřední deska obce Dyje je umístěna na serveru www.edeska.cz.


Pozvánka na zasedání ZO ve středu dne 26.4.2017 v 19:00 hodin (19.4.2017)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 26.4.2017 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

  1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.3.2017.

  2. Ověřovatelé zápisu.

  3. Žádost o zrušení retardéru před RD pana Ďuriše a pana RD Vlacha.

  4. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN–014330037817/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice – jedná se o stavbu „Dyje, Pojer: NN příp. rozš. DS“.

  5. Projektová dokumentace 2 vrtů na studny na hřišti stála 6.353,- Kč, fa č. 201714.

  6. Projednat a schválit v ZO Závěrečný účet obce Dyje za rok 2016 ze zákona č. 250/2000 Sb., § 17.

  7. Projednat, že obec zakoupí lajnovačku na hřiště, latex, zábranu, hnojivo.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - souhrn dokumentů (6.4.2017)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty rozpočtového hospodaření Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska