Obec Dyje

Dnes je Čtvrtek 25.5.2017,
svátek má Viola

Elektronická úřední deska obsahuje kromě dokumentů uvedených v následující tabulce i další informační sdělení dostupná pod tabulkou. Jedná se především o pozvánky na jednání ZO a závažnější sdělení OÚ Dyje.
Sledujte prosím i další informace v rámci sekce Aktuálně.
Elektronická Úřední deska obce Dyje je umístěna na serveru www.edeska.cz.


Pozvánka na zasedání ZO ve středu dne 31.5.2017 v 19:00 hodin (24.5.2017)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 31.5.2017 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.4.2017.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat a schválit Kroniku obce za rok 2016.

 4. Posezení s důchodci bude 12. června 2017 v 16.00 hodin v hostinci Na Růžku.

 5. Projednat a schválit v ZO, že obec zakoupí cukrovinky za 5.000,- Kč na Dětský den.

 6. Oprava 4 lamp VO stála 4.280,- Kč, fa 2/2017.

 7. Projednat a schválit v ZO, že se ruší – revokuje bod č. 13 ze zasedání ZO ze dne 26.4.2017.

 8. Projednat v ZO, že obec zakoupí traktor XT 190 HD na sekání obecního pozemku.

 9. Žádost manželů paní Petry a Miroslava Křivánkových, oba bytem Smetanova 1013/5,669 02 Znojmo a pana Jiřího Mareše, bytem Družstevní 661/18, 669 02 Znojmo,o odkoupení části pozemku p.č. 2544/1 k.ú.Dyje.

 10. Projednat a schválit v ZO veřejnoprávní smlouvu o projednávání přestupků – Dodatek č. 1 uzavřenou mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje.

 11. Projednat a schválit v ZO nového člena likvidační komise.

 12. Projednat a schválit v ZO účetní závěrku obce Dyje za rok 2016.

 13. Žádost společnosti Vinařství Lahofer, a.s. se sídlem Brněnská 5223, 671 82 Dobšice o propachtování pozemku p.č. 2363, o výměře 1204 m2; p.č. 2370, o výměře 1164 m2; p.č. 2316/1, o výměře 4117 m2 na dobu určitou do 31.12.2028 a pozemek p.č. 2316/2 k.ú.Dyje o výměře 276 m2 na dobu určitou 25-ti let.

 14. Projednat v ZO Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2017 uzavřenou mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - souhrn dokumentů (12.5.2017)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty rozpočtového hospodaření Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska