Obec Dyje

Dnes je Neděle 25.6.2017,
svátek má Ivan

Elektronická úřední deska obsahuje kromě dokumentů uvedených v následující tabulce i další informační sdělení dostupná pod tabulkou. Jedná se především o pozvánky na jednání ZO a závažnější sdělení OÚ Dyje.
Sledujte prosím i další informace v rámci sekce Aktuálně.
Elektronická Úřední deska obce Dyje je umístěna na serveru www.edeska.cz.


Pozvánka na zasedání ZO ve středu dne 28.6.2017 v 19:00 hodin (21.6.2017)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 28.6.2017 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 31.5.2017.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Volby do Poslanecké sněmovny PČR se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017.

 4. Minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny PČR bude šest.

 5. Zapisovatelkou OVK pro obec Dyji pro volby do Poslanecké sněmovny PČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 je paní Ivona Bětíková, pracovnice OÚ Dyje.

 6. Žádost společnosti Vinařství Lahofer, a.s. se sídlem Brněnská 5223, 671 82 Dobšice o propachtování pozemku v k.ú.Dyje p.č. 2363, o výměře 1204 m2; p.č. 2370, o výměře 1164 m2; p.č. 2316/1, o výměře 4117 m2 na dobu určitou do 31.12.2028 a pozemek p.č. 2316/2 k.ú.Dyje o výměře 276 m2 na dobu určitou 25-ti let, tj. do 31.12.2042.

 7. Oprava místního rozhlasu stála 3.250,- Kč, fa č. 3/2017.

 8. Obec uhradila částku 88.500,- Kč, fa č. FVT17/045/5/04118 za traktor XT 190HD a rozmetadlo TBS 7000.

 9. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemky k.ú.Dyje z důvodu jejich prodeje:
  -pozemek p.č. KN 2312, o výměře 17 193 m2, kultura vinice;
  -pozemek p.č. KN 2315, o výměře 845 m2, kultura vinice;
  -pozemek p.č. KN 2346, o výměře 1 659 m2, kultura ostat. plocha-ost. komunikace;
  -pozemek p.č. KN 2349, o výměře 1 834 m2, kultura vinice;
  -pozemek p.č. KN 2366, o výměře 658 m2, kultura ostat. plocha-ost. komunikace;
  -pozemek p.č. KN 2367, o výměře 691 m2, kultura trvalý travní porost;
  -pozemek p.č. KN 2396, o výměře 1 172 m2, kultura ostat. plocha-neplodná půda;
  -pozemek p.č. KN 2397, o výměře 368 m2, kultura vinice;
  -pozemek p.č. KN 2402, o výměře 11 429 m2, kultura vinice.

 10. Žádost pana Bedřicha Vondrušky, bytem Dukelských bojovníků č. 99, 671 81 Znojmo, o pokácení jednoho stromu smrku stříbrného na pozemku p.č. 324/21 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 11. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 12. Zrušení zastupitelstvem obce dopravního výboru z důvodu úmrtí předsedy výboru pana Ludvíka Zahradníka.

 13. Informace ZO, kolik stálo posezení s důchodci.


 14. Jiří S t a n ě k
  starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Sdělení k zasedání ZO dne 15.6.2017 (16.6.2017)

Zasedání zastupitelstva obce, které se mělo uskutečnit ve čtvrtek, dne 15.6.2017 ve 14:45 hodin na Obecním úřadě v Dyji

se nekonalo.


Jiří Staněk
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska