Obec Dyje

Dnes je Tuesday 12/10/19,
svátek má Julie

Revitalizace veřejného prostranství - dětské hřiště (07/17/19)

Revitalizace veřejného prostranství - dětské hřiště

Od měsíce dubna až do června 2019 probíhala v obci revitalizace veřejného prostranství na dětském hřišti (parčík). Veřejnou zakázku malého rozsahu vysoutěžila firma Ing. Martin Musil, Znojmo za cenovou nabídku 300.066,56 Kč s DPH, tj. i cena, kterou obec uhradila za provedné práce.
Obec obdržela dotaci od Jihomoravského kraje ve výši 150.000 Kč z programu Rozvoje venkova, dotační titul č. 7, která pokryla 50% vynaložených výdajů.

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Chodník od parčíku ke kostelu (06/28/19)

Výstavba chodníku od parčíku ke kostelu - VZMR

V dubnu 2019 byla zahájena veřejná zakázka malého rozsahu "Výstavba chodníku od parčíku ke kostelu a úprava nájezdů před OÚ a RD čp. 138". Předmětem díla je nový chodník v dolní části obce.

Výběrovým řízením dne 25. února 2019 byla výběrovou komisí vybrána firma COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, Praha. VZMR na stavební práce za celkovou cenovou nabídku 1.811.975,- Kč s DPH je zveřejněna na profilu zadavatele na odkaze:

Profil zadavatele

Smlouva o dílo byla schválena na zasedání zastupitelstva obce Dyje dne 25.3.2019, usnesením č. 9 a je uveřejněna rovněž na profilu zadavatele Smlouva o dílo spolu s objednávkou č. 5/2019 na úpravu nájezdů. Ukončení a předání díla bylo dne 18. června 2019.


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Ttradiční Kotlikiáda - VII. ročník, Dyje 20. 4. 2019 - ohlédnutí (05/06/19)

Dyjská Kotlíkiáda byla už po sedmé

Patnáct výborných gulášů v kotlíku připravili soutěžící v obci Dyje. Porota po pečlivém ochutnávání vybrala na první místo pokrm připravený Michalem Komárkem. Druhé místo udělila guláši, který uvařili Vojtěch a Luboš Dufkovi, třetí příčku obsadila dvojice Klára Jahodová a Valérie Veselá.

„Za krásného počasí se sedmý ročník Kotlíkiády v Dyji opět vydařil. Její účastníci byli spokojeni a samozřejmě si akci všichni užili,“ komentoval za pořadatele Stanislav Kliner.(převzato z tisku - Znojemský týden)
plakát pro připomenutí

Kotlikiáda 2019
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Události v obci