Obec Dyje

Dnes je Tuesday 11/19/19,
svátek má Alžběta

Rekonstrukce hřiště v Dyji (08/11/17)

Kompletní rekonstrukce hřiště Dyje
včetně závlahového systému a vybavení - VZMR

V květnu 2017 byla zahájena veřejná zakázka malého rozsahu "Kompletní rekonstrukce hřiště Dyje včetně závalahového systému a vybavení". Předmětem díla je vrtaná studna, rozvod zavlažovacího systému, trávníkový povrch a dvě branky na fotbalovém hřišti v Dyji.

Výběrovým řízením dne 6. března 2017 byla výběrovou komisí vybrána firma BERK BT s.r.o. Sedlešovice 22, Nový Šaldorf-Sedlešovice, s cenovou nabídkou 1.871.071,81 Kč s DPH.
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce je zveřejněna na profilu zadavatele na odkaze:

Profil zadavatele

Smlouva o dílo byla schválena na zasedání zastupitelstva obce Dyje dne 29.3.2017, usnesením č. 16 a uveřejněna rovněž na profilu zadavatele Smlouva o dílo. Předpokládaný termím ukončení díla je určen do října 2017.


Počet názorů na článek: 2 Zobrazit názory Přidat názor

Zateplení a fasáda Obecního úřadu v Dyji (06/28/17)

Zateplení a fasáda Obecního úřadu v Dyji - VZMR

V tomto měsíc 1.6.2017 byla zahájena veřejná zakázka malého rozsahu "Zateplení fasády OÚ". Předmětem díla je zateplení obvodového pláště budovy a provedení fasády Obecního úřadu v Dyji.

Výběrovým řízením dne 6. března 2017 byla výběrovou komisí vybrána firma Roman Arbeiter, Stavební huť s.r.o., Tasovice 195, s cenovou nabídkou 1.070.491,00 Kč s DPH.
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce je zveřejněna na profilu zadavatele na odkaze:

Profil zadavatele

Smlouva o dílo byla schválena na zasedání zastupitelstva obce Dyje dne 29.3.2017, usnesením č. 15 a uveřejněna rovněž na profilu zadavatele Smlouva o dílo 3/17. Předpokládaný termím ukončení díla je určen do 31.10.2017.


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oprava místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje kolem řeky (04/20/16)
V tomto měsíc 18.4.2016 byla zahájena oprava: "Oprava místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje". Předmětem díla je oprava povrchu místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje kolem řeky, položením asfaltového betonu a úprava krajnic.

Výběrovým řízením dne 16. března 2016 byla výběrovou komisí vybrána firma Porr a.s., IČ 43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, Praha 10 Strašníce, Odštěpný závod Morava, s nejnižší cenovou nabídkou 1.376.449,62 Kč s DPH.
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce je zveřejněna na profilu zadavatele na odkaze:

Profil zadavatele

Smlouva o dílo byla schválena na zasedání zastupitelstva obce Dyje dne 15.4.2016, usnesením č. 3 a uveřejněna rovněž na profilu zadavatele na odkaze Smlouva o dílo č.: 9-0370A16 .
Předpokládaný termím ukončení díla je určen na 15.květen 2016.


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Události v obci