Obec Dyje

Dnes je Sunday 05/19/19,
svátek má Ivo

Sdělení k místním poplatkům na rok 2019 (12/21/18)

S D Ě L E N Í
Obecního úřadu Dyje


MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2019

Na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dle vydané obecně závazné vyhlášky obce Dyje je stanoven:


    1. Poplatek za jednoho psa 60,- Kč
    a za každého dalšího psa 100,- Kč.

Splatnost poplatku je do 31.března 2019.
----------------------------------------------------------------------------------

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, o místním poplatku za odstraňování komunálního odpadu

    2. Poplatek za odvoz komunálního odpadu za jednoho poplatníka 300,- Kč.

Osvobozeny od poplatku jsou fyzické osoby do 18-ti let věku, a to do konce kalendářního roku.

Splatnost poplatku je do 30.června 2019.

----------------------------------------------------------------------------------
Úhradu poplatku za psa a popelnice lze provést na pokladně Obecního úřadu v Dyji, nebo bezhotovostně zaslat
na účet č. 12524741/0100, Komerční banka Znojmo.
Pro bližší informace volejte na tel. číslo 515 234 410.


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení - nová OZV č. 1/2018 o mistním poplatku za odpady s platností od 1.1.2019 (11/30/18)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

Obecní úřad Dyje oznamuje, že je na úřední desce obce a v elektronické podobě zveřejněna, >>> Obecně závazná vyhláška obce Dyje č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů jejíž účinnost je od 1. ledna 2019.
Osvobozeni od poplatku budou děti a nezletilí do 18-ti let věku dle čl. 6 odst. 2) písm. d) OZV č.1/2018.
Poplatek za odpady na rok 2019 zůstává stejný ve výši 300,- Kč na poplatníka.


Odkaz na soubor: OZV obce Dyje č. 1/2018 místní poplatek za odpady

Obecní úřad Dyje


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Nový sběrný box na baterie na Obecním úřadě v Dyji (09/06/18)

Oznamujeme občanům, že v prostoru vstupní chodby do kanceláře obecního úřadu je umístěn

sběrný box firmy ECOBAT na SBĚR POUŽITÝCH BATERIÍ.

Zde můžete odevzdat:

  • tužkové a knoflíkové baterie
  • monončlánky
  • dobíjecí baterie (akumulátory, tj. baterie z mobilních telefonů apod.)

Obecní úřad Dyje


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Informace obecního úřadu