Obec Dyje

Dnes je Středa 21.3.2018,
svátek má Radek

Nahlášení pálení na HZS pomocí on-line formuláře (10.4.2015)

Pálení klestí

Aplikace hlášení pálení klestí. Odesláním formuláře Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje nepovoluje pálení. Odesláním vyplněného formuláře je Vaše pálení evidováno operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.

Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. Informační banner k aplikaci je umístěn na hlavní stránce kde se připojíte na web HZS s uvedenou aplikací.

Upozorňujeme na zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který v § 5 odst. 2 zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Vyčerpávající informace najdete po vstupu do aplikace.


Počet názorů na článek: 2 Zobrazit názory Přidat názor

Místní poplatky v roce 2015 (18.12.2014)

S D Ě L E N Í
Obecního úřadu Dyje


Na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dle vydané obecně závazné vyhlášky obce Dyje je stanoven:


    1. Poplatek za jednoho psa 60,- Kč
    a za každého dalšího psa 100,- Kč.

Splatnost poplatku je do 31.března 2015.
----------------------------------------------------------------------------------
    2. Poplatek za odvoz komunálního odpadu – popelnice
    za jednoho občana 500,- Kč.

Splatnost poplatku je do 30.června 2015.
----------------------------------------------------------------------------------
Úhradu poplatku za psa a popelnice lze provést na pokladně Obecního úřadu v Dyji, nebo bezhotovostně zaslat na účet č. 12524741/0100, Komerční banka Znojmo.
Pro bližší informace volejte na tel. číslo 515 234 410.
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Upozornění pro občany - zákaz vstupu do lesa (10.12.2014)

U P O Z O R N Ě N Í

Obecní úřad Dyje zakazuje občanům vstup do obecního lesa z důvodu poškozených stromů, které mají ulámané koruny a větve a nespadly na zem. Jsou zavěšené v různé výšce stromů a hrozí jejich pád a tím ohrožení všech návštěvníků lesa!


V Dyji, dne 10.12.2014

Jiří Staněk
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Informace obecního úřadu