Obec Dyje

Dnes je Středa 21.3.2018,
svátek má Radek

Informace o místních poplatcích na rok 2014 (7.3.2014)

S D Ě L E N Í
Obecního úřadu Dyje


Na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dle vydané obecně závazné vyhlášky obce Dyje je stanoven:


    1. Poplatek za jednoho psa 60,- Kč
    a za každého dalšího psa 100,- Kč.

Splatnost poplatku je do 31.března 2014.
----------------------------------------------------------------------------------
    2. Poplatek za odvoz komunálního odpadu – popelnice
    za jednoho občana 500,- Kč.

Splatnost poplatku je do 30.června 2014.
----------------------------------------------------------------------------------
Úhradu poplatku za psa a popelnice lze provést na pokladně Obecního úřadu v Dyji, nebo bezhotovostně zaslat na účet č. 12524741/0100, Komerční banka Znojmo.
Pro bližší informace volejte na tel. číslo 515 234 410.
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

(31.1.2014)

Oznámení o charitativní sbírce textilu

Dne 1. února 2014 bude v obci probíhat charitativní sbírka textilu. Darované šatstvo umístěne před rodinný dům na viditelné místo nejpozději v 8 hodin ráno.


Lukáš Holuša RE-CO CZECH
tel. 773 092 499
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o úplné uzavírce silnice II/408 přes Dyji - průtah (16.8.2013)

UZAVÍRKA SILNICE II/408 PŘES DYJI

Obecní úřad Dyje oznamuje, že bude uzavřena silnice II/408 přes Dyji, od železničního přejezdu po tabuli konec Dyje na Tasovice a to od 26. srpna od 7:00 hodin do 28. listopadu 2013 do 18:00 hodin, z důvodu celoplošné opravy povrchu vozovky.
Prostorem stavby bude od 26. srpna do 8. září 2013, kdy bude prováděno frézování komunikace, umožněn plný provoz autobusům linkové osobní dopravy.
Od 9. září do doby ukončení prací, tj. do 28. listopadu 2013 bude stavba uzavřena i autobusům linkové osobní dopravy. Provoz a dopravní obslužnost obce linkovými autobusy bude zajištěna vybudováním točny BUS v prostoru železničního přejezdu v obci Dyje.
Objízdná trasa pro veškerou dopravu do 28. listopadu 2013, tj. do doby ukončení prací, bude vedena po silnici I/53 až ke křižovatce se silnicí III/408 34 přes Hodonice, přes obec Tasovice až do obce Dyje , kde objízdná trasa končí.


Jiří Staněk
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Informace obecního úřadu