Obec Dyje

Dnes je Pondělí 19.3.2018,
svátek má Josef

Informace o místních poplatcích v obci Dyje na rok 2013 (26.2.2013)

S D Ě L E N Í
Obecního úřadu Dyje


Na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dle vydané obecně závazné vyhlášky obce Dyje je stanoven:


    1. Poplatek za jednoho psa 60,- Kč
    a za každého dalšího psa 100,- Kč.

Splatnost poplatku je do 31.března 2013.
----------------------------------------------------------------------------------
    2. Poplatek za odvoz komunálního odpadu – popelnice
    za jednoho občana 500,- Kč.

Splatnost poplatku je do 30.června 2013.
----------------------------------------------------------------------------------
Úhradu poplatku za psa a popelnice lze provést na pokladně Obecního úřadu v Dyji, nebo bezhotovostně zaslat na účet č. 12524741/0100, Komerční banka Znojmo.
Pro bližší informace volejte na tel. číslo 515 234 410.
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Nová obecní vyhláška o odpadech č.1/2012, platná s účinností od 1.1.2013 (8.1.2013)

Upozorňujeme na novou obecní vyhlášku, které najdete v sekci Veřejné dokumenty/Obecní vyhlášky.

Přímý odkaz na dokument >>>
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Doplněny dokumenty v sekci Veřejné dokumenty obce Dyje (2.5.2012)

Do sekce Veřejné dokumenty byly do jednotlivých rubrik vloženy dokumenty již schválené ZO Dyje.

Tyto dokumenty týkající se hospodaření obce, výroční zprávy z hlediska poskytování informací a další jsou po nabytí účinnosti vloženy do zmíněné sekce pro potřeby jejich rychlého vyhledání.


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Informace obecního úřadu