Obec Dyje

Dnes je Úterý 18.9.2018,
svátek má Kryštof

Doplněny dokumenty v sekci Veřejné dokumenty obce Dyje (2.5.2012)

Do sekce Veřejné dokumenty byly do jednotlivých rubrik vloženy dokumenty již schválené ZO Dyje.

Tyto dokumenty týkající se hospodaření obce, výroční zprávy z hlediska poskytování informací a další jsou po nabytí účinnosti vloženy do zmíněné sekce pro potřeby jejich rychlého vyhledání.


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech (12.4.2012)

Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech


Povinností občana, který má trvalý pobyt na území České republiky a dosáhl věku 15 let, je mít občanský průkaz.


Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanského průkazu v den dovršení 15 let věku tak, aby občanský průkaz byl vydán bez správního poplatku, a nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku tak, aby se občan nedopustil přestupku.
Pokud bude žádost podána ve větším předstihu (možno žádat od 1.1.2012 jako doklad pro cestování do zahraničí, do států EU), občanský průkaz bude vyroben před dovršením 15 let věku a doba jeho platnosti bude pouze 5 let (občanům starším 15 let se vydává občanský průkaz s dobou platnost 10 let). Občan by také musel zaplatit správní poplatek ve výši 50,-Kč, protože by se jednalo o vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let (podle položky 8. Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č.634/2004 Sb.,o správních poplatcích).
Z uvedeného vyplývá, že občan, který nebude mít v den dovršení 15 let občanský průkaz, se nedopouští přestupku a má ještě lhůtu 30 dnů na to, aby o vydání občanského průkazu požádal.

Městský úřad Znojmo
odbor správní
Pražská 58, Znojmo


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Ohledání zemřelých (24.1.2012)

OHLEDÁNÍ ZEMŘELÝCH


Na území bývalého okresu Znojmo je zajištěno ohledání zemřelých lékařem v mimopracovní době:

    - od 18 hodin do 6.00 hodin (pondělí - čtvrtek)

    - od 18 hodin v pátek nepřetržitě do pondělí 6.00 hodin

Služba je hrazena z veřejného rozpočtu. Dostupnost je do 3 hodin od zavolání. Kontakt na lékaře získáte na centrálním příjmu Nemocnice Znojmo, p.o., na telefonním čísle:

515 215 563.


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Informace obecního úřadu