Obec Dyje

Dnes je Pondělí 23.4.2018,
svátek má Vojtěch

Ohledání zemřelých (24.1.2012)

OHLEDÁNÍ ZEMŘELÝCH


Na území bývalého okresu Znojmo je zajištěno ohledání zemřelých lékařem v mimopracovní době:

    - od 18 hodin do 6.00 hodin (pondělí - čtvrtek)

    - od 18 hodin v pátek nepřetržitě do pondělí 6.00 hodin

Služba je hrazena z veřejného rozpočtu. Dostupnost je do 3 hodin od zavolání. Kontakt na lékaře získáte na centrálním příjmu Nemocnice Znojmo, p.o., na telefonním čísle:

515 215 563.


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Nová Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 Obce Dyje (12.1.2012)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 Obce Dyje


Obecní úřad Dyje oznamuje občanům, že nabyla platnosti Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pohybu psů na veřejných prostranstvích, včetně zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství v obci Dyje.


Novou vyhlášku najdete v sekci Veřejné dokumenty / obecní vyhlášky, případně pro rychlé seznámení použijte odkaz na dokument PDF vyhláška č. 2/2011 Obce Dyje

Obecní úřad Dyje


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení - návrh zadání nového územního plánu obce Dyje (10.11.2011)

Návrh zadání ÚZEMNÍHO PLÁNU DYJE

Od 11.11.2011 do 12.12.2011 je vystaven kveřejnému nahlédnutí návrh zadání nového územního plánu obce Dyje na Obecním úřadě v Dyji a Městském úřadě Znojmo, odboru výstavby a na elektronických úředních deskách úřadů.
Ve stanovené lhůtě mají všechny dotčené fyzické a právnické osoby možnost se s projednávanou dokumentací seznámit a nepozději do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednání návrhu zadání na úřední desce, tj. do 12. prosince 2011 mohou písemně sdělit své připomínky na adrese: MěÚ Znojmo, odboru výstavby, u paní Dany Spoustové.

Jiří Staněk, starosta obce Dyje


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Informace obecního úřadu