Obec Dyje

Dnes je Středa 21.3.2018,
svátek má Radek

Nová Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 Obce Dyje (12.1.2012)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 Obce Dyje


Obecní úřad Dyje oznamuje občanům, že nabyla platnosti Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pohybu psů na veřejných prostranstvích, včetně zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství v obci Dyje.


Novou vyhlášku najdete v sekci Veřejné dokumenty / obecní vyhlášky, případně pro rychlé seznámení použijte odkaz na dokument PDF vyhláška č. 2/2011 Obce Dyje

Obecní úřad Dyje


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení - návrh zadání nového územního plánu obce Dyje (10.11.2011)

Návrh zadání ÚZEMNÍHO PLÁNU DYJE

Od 11.11.2011 do 12.12.2011 je vystaven kveřejnému nahlédnutí návrh zadání nového územního plánu obce Dyje na Obecním úřadě v Dyji a Městském úřadě Znojmo, odboru výstavby a na elektronických úředních deskách úřadů.
Ve stanovené lhůtě mají všechny dotčené fyzické a právnické osoby možnost se s projednávanou dokumentací seznámit a nepozději do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednání návrhu zadání na úřední desce, tj. do 12. prosince 2011 mohou písemně sdělit své připomínky na adrese: MěÚ Znojmo, odboru výstavby, u paní Dany Spoustové.

Jiří Staněk, starosta obce Dyje


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Sběrný dvůr na elektrospotřebiče v Hodonicích (27.10.2011)

Otevření sběrného dvora na elektrospotřebiče v Hodonicích


Obec Hodonice oznamuje, že uzavřela smlouvu s firmami Elektrowin, Ekolamp a Asekol, díky kterým je zprovozněn sběrný dvůr.
Od soboty 22. října 2011 bude vždy v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin přítomen v obecní stodole na Krhovické ulici zaměstnanec obce, který bude přebírat vyřazené elektrospotřebiče a zářivky. Podmínkou je, aby byl spotřebič kompletní. Elektrospotřebiče budou odvezeny k následné ekologické likvidaci.
Dvůr je otevřen i pro firmy a organizace, kterým bude na požádání vydán doklad o ekologické likvidaci, potřebný k odepsání z majetku.
Služeb mohou bez poplatku využívat i občané okolních obcí.

Zřízení sběrného dvora přispěje k tomu, aby naše okolí bylo o něco čistější.
Odkaz: sběrný dvůr Hodonice

Petr Korger, starosta obce Hodonice


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Informace obecního úřadu