Obec Dyje

Dnes je Tuesday 11/19/19,
svátek má Alžběta

Nová Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 Obce Dyje (01/12/12)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 Obce Dyje


Obecní úřad Dyje oznamuje občanům, že nabyla platnosti Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pohybu psů na veřejných prostranstvích, včetně zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství v obci Dyje.


Novou vyhlášku najdete v sekci Veřejné dokumenty / obecní vyhlášky, případně pro rychlé seznámení použijte odkaz na dokument PDF vyhláška č. 2/2011 Obce Dyje

Obecní úřad Dyje


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Sběrný dvůr na elektrospotřebiče v Hodonicích (10/27/11)

Otevření sběrného dvora na elektrospotřebiče v Hodonicích


Obec Hodonice oznamuje, že uzavřela smlouvu s firmami Elektrowin, Ekolamp a Asekol, díky kterým je zprovozněn sběrný dvůr.
Od soboty 22. října 2011 bude vždy v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin přítomen v obecní stodole na Krhovické ulici zaměstnanec obce, který bude přebírat vyřazené elektrospotřebiče a zářivky. Podmínkou je, aby byl spotřebič kompletní. Elektrospotřebiče budou odvezeny k následné ekologické likvidaci.
Dvůr je otevřen i pro firmy a organizace, kterým bude na požádání vydán doklad o ekologické likvidaci, potřebný k odepsání z majetku.
Služeb mohou bez poplatku využívat i občané okolních obcí.

Zřízení sběrného dvora přispěje k tomu, aby naše okolí bylo o něco čistější.
Odkaz: sběrný dvůr Hodonice

Petr Korger, starosta obce Hodonice


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Upozornění na informace Obecního úřadu Dyje (03/24/11)

UPOZORNĚNÍ


  1. Obecní úřad Dyje informuje o uzavření smlouvy mezi Obcí Dyje a Městem Znojmem o výkonu přenesené působnosti podle ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Znojma vykonávat namísto orgánů obce Dyje v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle ust. § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákona o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v rozhodování ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.


  2. Obecní úřad Dyje informuje o uzavření smlouvy mezi Obcí Dyje a Městem Znojmem o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, části páté, § 159-170 a dále podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Město Znojmo prostřednictvím svých orgánů vykonávat za orgány obce Dyje v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

    Na základě těchto Veřejnoprávních smluv budou orgány města Znojma místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod obce Dyje.


Jiří Staněk
starosta obce Dyje

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Informace obecního úřadu