Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.10.2017,
svátek má Sabina

Pálení klestí a jeho ohlášení - informace pro občany (2.4.2010)

INFORMACE PRO OBČANY - pálení klestí, hlášení o pálení


Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat  porosty. Toto ukládá zákon o požární ochraně. Pokud jsou ale stanovena opatření proti vzniku a šíření požáru a po oznámení územně příslušnému HZS kraje (pro naše okolí to znamená HZS Jihomoravského kraje) lze provést spalování hořlavých látek (klestí, dřevěných zbytků, staré trávy, slámy na poli, plevel, suchý rákos …) na volném prostranství. Hlášení o pálení mohou právnické osoby a podnikající fyzické osoby provést vyplněním jednoduchého formuláře, který je zveřejněn na internetových stránkách
www.firebrno.cz./paleni-klesti nebo nahlásit telefonicky na linku 950 640 404.
Obdoba platí i pro fyzické osoby, nesmí také provádět vypalování porostů. Fyzické osoby povinnost oznamovat HZS sice nemají, ale pokud se rozhodnou pálit větší množství klestí a dřevěných zbytků doporučujeme, obdobně jako právnické osoby, oznámit pálení na výše uvedené internetové adrese nebo telefonní lince.

Při pálení je nezbytné dodržovat určité zásady požární bezpečnosti. Je zakázáno rozdělávat oheň při silném větru, v období sucha, v blízkosti hořlavých předmětů, obytných budov nebo v blízkosti lesa (minimální vzdálenost ohniště od lesa je padesát metrů). Je lépe pálit po částech pod dozorem osoby starší 18-ti let, na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky v množství přiměřeném rozsahu pálení (voda, písek, lopaty,…), izolovat určené místo k pálení odstraněním veškerého hořlavého materiálu v šířce pruhu nejméně 1 m až na minerální půdu, nepřetržitě střežit oheň osobou starší 18-ti let, opustit ohniště až po úplném vychladnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypání zeminou.
 
               
HZS Jihomoravského kraje
ÚO Znojmo

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Výroční zpráva Obce Dyje z hlediska poskytování informací v roce 2009 (26.2.2010)
Výše uvedený dokument najdete v sekci Veřejné dokumenty / Výroční zprávy , nebo pod přímým odkazem .
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Doplněny dokumenty v sekci Veřejné dokumenty obce Dyje (9.6.2009)

Informace - nepřehlédněte

V sekci Veřejné dokumenty byly do dílčích rubrik doplněny dokumenty obce mající charakter informací veřejných. Můžete tak zjistit zpětně usnesení z konkrétních jednání ZO Dyje, seznámit se s platnými vyhláškami, rozpočty a hospodařením a řadou jiných informací. Informace jsou doplňovány postupně po účinnosti, ověření a nabytí moci a dodání na web obce.

Aktuální informace hledejte na úřední desce obce (vývěsce s fyzickým dokumentem), nebo na její elektronické obdobě na stránkách obce. Jedná se o rubriku s názvem Úřední deska, kde najdete přímo zobrazená sdělení, případně její souborovou část řešenou pomocí integrované aplikace edeska objevující se jako tabulka s odkazy na vložené dokumenty.

Zmíněná přímo zobrazená sdělení jsou umístěna formou článků pod zmíněnou tabulkou aplikace edeska, je možno využít odskoku pomocí odkazu v záhlaví uvedené rubriky.


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Informace obecního úřadu