Obec Dyje

Dnes je Pondělí 25.6.2018,
svátek má Ivan

Místní knihovna v Dyji (29.3.2018)

Obecní úřad oznamuje, že Místní knihovna Dyje je otevřená každé pondělí v době od 18:00 do 19:00 hod.
(mimo svátky a měsíc červenec, srpen).


Jiří Staněk
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Informace o místních poplatcích v obci na rok 2018 (1.3.2018)

S D Ě L E N Í
Obecního úřadu Dyje


Na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dle vydané obecně závazné vyhlášky obce Dyje je stanoven na rok 2018:


    1. Poplatek za jednoho psa 60,- Kč
    a za každého dalšího psa 100,- Kč.

Splatnost poplatku je do 31.března 2018.
----------------------------------------------------------------------------------
    2. Poplatek za odvoz komunálního odpadu – popelnice
    za jednoho poplatníka 300,- Kč.

Splatnost poplatku je do 30.června 2018.
----------------------------------------------------------------------------------
Úhradu poplatku za psa a popelnice lze provést na pokladně Obecního úřadu v Dyji, nebo bezhotovostně zaslat
na účet č. 12524741/0100, Komerční banka Znojmo.
Pro bližší informace volejte na tel. číslo 515 234 410.
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Tříkrálové sbírka 13. ledna 2018 (27.2.2018)

Tříkrálové sbírka v obci Dyje 2018

Tříkrálová sbírka v obci Dyje 2018 se uskutečnila 13.1.2018, a vybral se příspěvek ve výši 10.833,- Kč, který je určen Oblastní charitě Znojmo na služby seniorům, tělesně postiženým, Matkám a otcům v tísni, osobám v tíživé životní situaci aj.

Děkujeme všem kteří přispěli.


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Informace obecního úřadu