Obec Dyje

Dnes je Thursday 04/25/19,
svátek má Marek

Informace pro občany : osobní doklady - OP, pasy a evidence obyvatel (04/12/19)

Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1.července 2018
a evidence obyvatel

Obecní úřad informuje občany o důležitých informacích týkajících se možnosti vydávání OP a cestovních pasů na odkaze Osobní doklady - OP, pasy

Důležité informace k evidenci obyvatel Občan na úřadě


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Informace o podmínkách hlasování na území ČR pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24.-25.5.2019 (04/11/19)

PODMÍNKY HLASOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24.-.25. května 2019

Obecní úřad Dyje informuje občany jiných členských států EU, že v případě projeví-li vůli hlasovat na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu (EP), musí do 14.4.2019 do 16:00 hodin podat žádost o zápis/přenesení údajů do Seznamu voličů pro volby do EP, a to osobně na obecním úřadě dle místa trvalého pobytu.
Odkaz na informace o podmínkách hlasování na úžemí ČR
Volby do EP 2019


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Sdělení k místním poplatkům na rok 2019 (12/21/18)

S D Ě L E N Í
Obecního úřadu Dyje


MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2019

Na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dle vydané obecně závazné vyhlášky obce Dyje je stanoven:


    1. Poplatek za jednoho psa 60,- Kč
    a za každého dalšího psa 100,- Kč.

Splatnost poplatku je do 31.března 2019.
----------------------------------------------------------------------------------

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, o místním poplatku za odstraňování komunálního odpadu

    2. Poplatek za odvoz komunálního odpadu za jednoho poplatníka 300,- Kč.

Osvobozeny od poplatku jsou fyzické osoby do 18-ti let věku, a to do konce kalendářního roku.

Splatnost poplatku je do 30.června 2019.

----------------------------------------------------------------------------------
Úhradu poplatku za psa a popelnice lze provést na pokladně Obecního úřadu v Dyji, nebo bezhotovostně zaslat
na účet č. 12524741/0100, Komerční banka Znojmo.
Pro bližší informace volejte na tel. číslo 515 234 410.


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Informace obecního úřadu