Obec Dyje

Dnes je Tuesday 06/18/19,
svátek má Milan

Obecně závazná vyhláška obce Dyje č. 1/2019 o nočním klidu (05/31/19)

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

Obecní úřad informuje občany, že byla schválena Obecně závazná vyhláška obce Dyje č. 1/2019, o nočním klidu na zasedání zastupitelstva obce Dyje dne 30. května 2019 a nabývá účinnosti 15-tým dnem po dni vyhlášení.
Odkaz OZV č. 1/2019 o nočním klidu


Obecní úřad Dyje


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Informace pro občany : osobní doklady - OP, pasy a evidence obyvatel (04/12/19)

Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1.července 2018
a evidence obyvatel

Obecní úřad informuje občany o důležitých informacích týkajících se možnosti vydávání OP a cestovních pasů na odkaze Osobní doklady - OP, pasy

Důležité informace k evidenci obyvatel Občan na úřadě


Počet názorů na článek: 4 Zobrazit názory Přidat názor

Sdělení k místním poplatkům na rok 2019 (12/21/18)

S D Ě L E N Í
Obecního úřadu Dyje


MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2019

Na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dle vydané obecně závazné vyhlášky obce Dyje je stanoven:


    1. Poplatek za jednoho psa 60,- Kč
    a za každého dalšího psa 100,- Kč.

Splatnost poplatku je do 31.března 2019.
----------------------------------------------------------------------------------

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, o místním poplatku za odstraňování komunálního odpadu

    2. Poplatek za odvoz komunálního odpadu za jednoho poplatníka 300,- Kč.

Osvobozeny od poplatku jsou fyzické osoby do 18-ti let věku, a to do konce kalendářního roku.

Splatnost poplatku je do 30.června 2019.

----------------------------------------------------------------------------------
Úhradu poplatku za psa a popelnice lze provést na pokladně Obecního úřadu v Dyji, nebo bezhotovostně zaslat
na účet č. 12524741/0100, Komerční banka Znojmo.
Pro bližší informace volejte na tel. číslo 515 234 410.


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Informace obecního úřadu