Obec Dyje

Dnes je Úterý 23.1.2018,
svátek má Zdeněk

Informace o místních poplatcích v obci na rok 2018 (21.12.2017)

S D Ě L E N Í
Obecního úřadu Dyje


Na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dle vydané obecně závazné vyhlášky obce Dyje je stanoven na rok 2018:


  1. Poplatek za jednoho psa 60,- Kč
  a za každého dalšího psa 100,- Kč.

Splatnost poplatku je do 31.března 2018.
----------------------------------------------------------------------------------
  2. Poplatek za odvoz komunálního odpadu – popelnice
  za jednoho poplatníka 300,- Kč.

Splatnost poplatku je do 30.června 2018.
----------------------------------------------------------------------------------
Úhradu poplatku za psa a popelnice lze provést na pokladně Obecního úřadu v Dyji, nebo bezhotovostně zaslat
na účet č. 12524741/0100, Komerční banka Znojmo.
Pro bližší informace volejte na tel. číslo 515 234 410.
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o posledním vývozu bioodpadu v roce 2017 (6.11.2017)

VÝVOZ NÁDOB NA BIOODPAD v obci Dyje

Svozová firma Jan Klíčník Tasovice oznamuje, že bude v obci provádět poslední vývoz nádob na bioodpad v pátek 24. listopadu 2017.
Velké hnědé kontejnery na sběrných místech jsou k dispozici celoročně.


Obecní úřad Dyje


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Sběr nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení v Dyji dne 3.10.2017 (25.9.2017)

Sběr nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení v obci

V úterý 3. října 2017 se v obci uskuteční sběr nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení

ve vrchní části obce u kolejí v době od 16:30 do 17:00 hodin
a ve spodní části obce u parčíku od 17:00 do 17:30 hodin.


Nebezpečným odpadem jsou:
 • upotřebené oleje
 • pneumatiky od osobních vozidel bez disků
 • olověné akumulátory
 • znečištěné obaly (plechovky od barev, laků, olejů)
 • barvy, lepidla v nádobách
 • vyřazené chemikálie a staré postřiky

 • Pro zpětný odběr jsou určeny:
 • kompletní kusy televizorů, monitorů
 • ledničky, mrazničky kompletní kusy
 • elektrospotřebiče kompletní kusy
 • zářivky

 • Uvedený odpad se předává až na místě přímo pracovníkovi svozové firmy FCC Znojmo, sro.

  Obecní úřad Dyje


  Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

  Obsah sekce Informace obecního úřadu