Obec Dyje

Dnes je Sunday 10/20/19,
svátek má Vendelín

Rozvojové projekty

V sekci Rozvojové projekty budete průběžně seznamováni se střednědobými a dlouhodobými cíli obce Dyje v oblasti rozvoje a investic do infrastruktury, podpory zaměstnanosti turismu apod., tak jak budou zastupitelstvem obce projednávány. Na případné doprovodné dokumenty bude odkazováno do sekce Veřejné dokumenty.Nový chodník při silnici II/408, od železničního přejezdu směrem na Tasovice (11/07/13)

Nový chodník při průjezdné komunikaci obcí Dyje

V rámci stavby II/408 Dyje průtah, kde investorem je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Obec Dyje započala s výstavbou chodníků při silnici II/408 – od železničního přejezdu k Tasovicím.

Výběrovým řízením byla výběrovou komisí vybrána firma EUROVIA CS, a.s. závod Morava jih, Brno, IČ 45274924 s nejnižší cenovou nabídkou 2.732.250,83 Kč. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/Obec-Dyje_1625/ . Smlouva o dílo byla schválena na zasedání zastupitelstva obce Dyje dne 28.8.2013, usnesením č. 10 a uveřejněna na https://www.profilzadavatele.cz/files/18842-3891339.pdf

Předpokládaný termín ukončení stavby chodníku je 15. prosince 2013.