ROZPOČET OBCE NA ROK 2005

 

PŘÍJMY

 

231 00

 

         §

       položka

    UZ

    Text

   Částka

 

1111

 

Daň fyz. osob závislá činnost

517.300,--

 

1112

 

Daň sam. výděl. činných- ostatní

273.300,--

 

1113

 

Daň fyz. osob z kap. Výnosů

 36.000,--

 

1121

 

Daň práv. osob

563.400,--

 

1122

 

Daň práv. osob za obce (přeučt.)

19.600,--

 

1211

 

Daň z přidané hodnoty

841.600,--

 

1334

 

Daň za odnětí půdy

    3.000,--

 

1337

 

Poplatek za popelnice

124.000,--

 

1341

 

Poplatek za psa

  9.000,--

 

1361

 

Správní poplatky

   7.000,--

 

1511

 

Daň z nemovitostí

479.200,--

 

4112

 

Dotace KrÚ

   5.300,--

 

4116

13101

Dotace ÚP

  36.000,--

1012

2131

 

Nájem pozemku

  24.900,--

3341

2111

 

Hlášení MR

   2.000,--

3723

2329

 

EKO systém

   10.000,--

6310

2141

 

Úroky KB

   58.000,--

 

 

 

 

     

Celkem

                                                3.009.600,--

 

 

FINANCOVÁNÍ

 

231 00

 

     §

   položka

   UZ

   text

  Částka

 

8115

 

Zůstatek ZBÚ

3.079.000,--

 

8124

 

Půjčka SFŽP

 - 911.000,--

Celkem

                                              2.168.000,-- 

 

 

VÝDAJE

 

231 00

 

       §

      položka

      UZ

    text

     Částka

1037

5139

 

Zalesnění

       20.000,--

2212

5139

 

Materiál

       30.000,--

2212

5169

 

Údržba, služba

      250.000,--

2212

5171

 

Oprava cest

       153.000,--

2212

5171

 

Balená

    2.140.000,--

2310

5151

 

Voda

         20.000,--

2310

5329

 

VaK dotace

           4.000,--

3113

5321

 

ZŠ Tasovice

        109.200,--

3113

5321

 

ŠJ Tasovice

          49.700,--

3113

5321

 

ZŠ Znojmo

        3.800,--

3113

5194

 

Dar ZŠTasovice

           2.000,--

3314

5021

 

Odm. knihovna

            5.000,--

3341

5169

 

Popl. rozhlas

           1.000,--

3399

5175

 

Pos.s důchodci

           15.000,--

3399

5194

 

Dary občanům, dar na DD

          12.000,--

3419

5222

 

Přísp.TJ Sokol

        270.000,--

3631

5154

 

VO elektrika

          50.000,--

3631

5171

 

VO opravy

          60.000,--

3632

5139

 

Hřbitov-mater.

         10.000,--

3632

5154

 

Hřbitov-elektr.

           5.000,--

3632

5169

 

Hřbitov-služba

       30.000,--

3632

5171

 

Osázení kostel

        70.000,--

3639

5011

13101

VPP – mzda

            36.000,--

3639

5011

 

VPP – mzda

          40.000,--

3639

5031

 

VPP – sociální

            35.000,--

3639

5032

 

VPP – zdravotní

           15.000,--

3721

5169

 

Nebezp. odpad

            10.000,--

3639

5329

 

Dotace DSO Znojemsko  

           9.500,--

3722

5169

 

Domovní odpad

          250.000,--

3723

5169

 

Plast, sklo

            25.000,--

3745

5156

 

Pohonné hmoty

            10.000,--

3745

5169

 

Stříhání parčíku

            20.000,--

5512

5139

 

SDH - materiál

           30.000,-- 

5512

5156

 

SDH - benzín

           12.000,--

5512

5169

 

SDH – pojištění, prohlídky

           9.500,--

5512

5229

 

SDH - příspěvek

           1.000,--

6112

5023

 

ZO - odměna

          225.000,--

6112

5162

 

Telefon Eurotel  

              5.000,--

6112

5173

 

Cestovné

            35.000,--

6112

5175

 

ZO občerstvení

              2.000,--

6171

5011

 

Mzdy pracov.

        300.000,--

6171

5021

 

Dohody

          10.000,--

6171

5031

 

Sociální pojišt.

        155.000,--

6171

5032

 

Zdravotní  poj.

         62.000,--

6171

5034

 

Pracovní oděvy

         5.000,--

6171

5136

 

Tisk

        15.000,--

6171

5137

 

Majetek obce

       100.000,--

6171

5038

 

Odvod soc. poj.

         1.700,--

6171

5139

 

Materiál OÚ

         30.000,-- 

6171

5153

 

Plyn

         100.000,--

6171

5154

 

Elektrika OÚ

           5.000,--

6171

5161

 

Poštovné

         15.000,--

6171

5162

 

Telefon,internet

         50.000,--

6171

5167

 

Semináře

           5.000,--

6171

5169

 

Služby OÚ

         80.000,--

6171

5172

 

Program.vybav.

         35.000,-- 

6171

5175

 

Pohoštění

         5.000,--

6171

5229

 

Dotace neinv. organizacím (Charita,útulek)

         8.000,--

6171

5321

 

Město Znojmo přestupky

       15.000,--

6171

5329

ZJ 026

JME dotace

            500,--

6171

5362

 

Daně, poplatky 

         40.000,--

6310

5163

 

Poplatky KB

        15.000,--

6320

5169

 

Pojistka OÚ

          7.700,--

6399

5362

 

Daň za obec (přeúčtování)

      19.600,--

6402

5364

98071

Fin. vypořádání volby Senát

           10.400,-- 

6402

5364

98193

Fin. vypořádání volby krajské

            7.500,--

6402

5364

98348

Fin.vypořádání volby EU parlament

               500,--

Celkem

                                               5.177.600,--

 

 

 

PŘÍJEM       3.009.600,--   +      FINANCOVÁNÍ          2.168.000,--    =    5.177.600,-- Kč                                    

 

VÝDAJE                                                                                                    =    5.177.600,-- Kč

 

 

ROZPOČET  OBCE  DYJE  NA  ROK  2005  JE   5.177.600,-- Kč   -   VYROVNANÝ.