OBEC DYJE

 

 

ROZPOČTOVÉ  OPATŘENÍ  č. 1 / 2007

           

PŘÍJMY

SU

AU

§

položka

UZ

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Zvýšení +

Snížení -

231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové zvýšení/snížení příjmů

0,--

 

VÝDAJE

SU

AU

§

položka

UZ

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Zvýšení +

Snížení -

231

 

3392

6121

 

1.017.100,-

370.000,-

-

 

 

2212

5137

 

 

  30.000,-

+

 

 

2310

5151

 

     30.000,-

  20.000,-

+

 

 

3632

5169

 

   200.000,-

300.000,-

+

 

 

6171

5166

 

 

    20.000,-

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové zvýšení/snížení výdajů

0,--

 

FINANCOVÁNÍ

SU

AU

§

položka

UZ

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Zvýšení +

Snížení -

231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšení/snížení financování

0,--

 

Zpracoval:  Bětíková                                                        

 

 

 

Schváleno ZO dne 25.04.2006, usnesení č. 13

 

 

 

Jiří Staněk, starosta obce ……………………