OBEC DYJE

 

 

ROZPOČTOVÉ  OPATŘENÍ  č. 4 / 2009

           

PŘÍJMY

SU

AU

§

položka

UZ

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Zvýšení +

Snížení -

231

 

 

4122

00551

 

30.000,-

+

 

 

 

4122

14004

 

1.100,-

+

 

 

 

4116

36514008

 

9.400,-

-

Celkové zvýšení/snížení příjmů

 21.700,-

 

VÝDAJE

SU

AU

§

položka

UZ

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Zvýšení +

Snížení -

231

 

5512

5137

00551

 

28.300,-

+

 

 

5512

5139

00551

 

1.700,-

+

 

 

5512

5139

14004

 

1.100,-

+

 

 

3113

5321

 

 

30.000,-

-

 

 

6171

5321

 

 

27.500,-

-

 

 

2212

5171

 

 

56.500,-

+

 

 

6171

5011

 

 

1.000,-

+

 

 

6171

5169

36514008

 

9.400,-

-

 

 

6171

5169

36100000

 

1.600,-

-

 

 

6171

5139

 

 

1.600,-

+

Celkové zvýšení/snížení výdajů

21.700,-

 

FINANCOVÁNÍ

SU

AU

§

položka

UZ

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Zvýšení +

Snížení -

231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšení/snížení financování

0,--

 

Zpracoval:  Bětíková                                                       

 

 

Schváleno ZO dne 22.12.2009, usnesení č. 11

 

 

Jiří Staněk, starosta obce ……………………