OBEC DYJE

 

 

ROZPOČTOVÉ  OPATŘENÍ  č. 3 / 2008

           

PŘÍJMY

SU

AU

§

položka

UZ

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Zvýšení +

Snížení -

231

 

 

4111

98193

 

30.000,-

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové zvýšení/snížení příjmů

 +30.000,--

 

VÝDAJE

SU

AU

§

položka

UZ

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Zvýšení +

Snížení -

231

 

2212

5171

 

2.840.000,-

500,-

-

 

 

2219

5429

 

 

500,-

+

 

 

6115

5021

98193

 

 12.000,-

+

 

 

6115

5021

98193

 

   1.200,-

+

 

 

6115

5032

98193

 

   1.100,-

+

 

 

6115

5139

98193

 

 14.000,-

+

 

 

6115

5173

98193

 

      300,-

+

 

 

6115

5175

98193

 

   1.400,-

+

Celkové zvýšení/snížení výdajů

+30.000,-

 

FINANCOVÁNÍ

SU

AU

§

položka

UZ

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Zvýšení +

Snížení -

231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšení/snížení financování

0,--

 

Zpracoval:  Bětíková                                                       

 

 

 

Schváleno ZO dne 29.10.2008 , usnesení č.

 

 

Jiří Staněk, starosta obce ……………………