OBEC DYJE

 

 

ROZPOČTOVÉ  OPATŘENÍ  č. 1 / 2008

           

PŘÍJMY

SU

AU

§

položka

UZ

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Zvýšení +

Snížení -

231

 

 

1122

 

96.700,-

139.000,-

+

 

 

 

4116

13101

72.000,-

72.000,-

-

 

 

 

4116

09513229

 

54.000,-

+

 

 

 

4116

09113229

 

18.000,-

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové zvýšení/snížení příjmů

 +139.000,--

 

VÝDAJE

SU

AU

§

položka

UZ

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Zvýšení +

Snížení -

231

 

6399

5362

 

96.700,-

139.000,-

+

 

 

5512

5139

 

15.000,-

12.000,-

-

 

 

5512

5137

 

 

12.000,-

+

 

 

2212

5171

 

440.000,-

313.700,-

-

 

 

3113

6341

 

 

313.700,-

+

 

 

3639

5011

13101

72.000,-

72.000,-

-

 

 

3639

5011

09513229

 

40.500,-

+

 

 

3639

5011

09113229

 

13.500,-

+

 

 

3639

5031

09513229

 

9.000,-

+

 

 

3639

5031

09113229

 

3.000,-

+

 

 

3639

5032

09513229

 

4.500,-

+

 

 

3639

5032

09113229

 

1.500,-

+

 

 

3639

5011

 

34.000,-

4.000,-

-

 

 

3639

5031

 

20.500,-

10.500,-

-

 

 

3639

5032

 

7.500,-

5.500,-

-

 

 

3639

5169

 

2.000,-

7.000,-

+

 

 

2212

5171

 

440.000,-

13.000,-

+

Celkové zvýšení/snížení výdajů

 +139.000,--

 

FINANCOVÁNÍ

SU

AU

§

položka

UZ

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Zvýšení +

Snížení -

231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšení/snížení financování

0,--

 

Zpracoval:  Bětíková                                                        

 

 

 

Schváleno ZO dne  28. 5.2008, usnesení č. 13

 

 

Jiří Staněk, starosta obce ……………………