Kontakt

Obecní úřad Dyje

Dyje č.p.128

669 02 Znojmo

Tel.: +420 515 234 410
Email: obecdyje@volny.cz

Menu

VÝSLEDEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2024

Vážení občané,

jménem OBLASTNÍ CHARITY ZNOJMO děkujeme všem, kteří přispěli do pokladničky Tříkrálové sbírky 2024

Celkem v obci Dyje :         18.419,- Kč

Poděkování patří i všem dárcům i těm, kteří se obětavě podíleli na sbírce:

celkový přehled je zveřejněn na www.trikralovasbirka.cz

DĚKUJEME VÁM!!

S vděčností

OBLASTNÍ CHARITA ZNOJMO, Dolní Česká 1, Znojmo

www.znojmo.charita.cz