Kontakt

Obecní úřad Dyje

Dyje č.p.128

669 02 Znojmo

Tel.: +420 515 234 410
Email: obecdyje@volny.cz

Menu

Milí občané,

rádi bychom vám touto cestou nabídli účast na výběru návrhu obecního znaku. Níže naleznete jeho dvě možné podoby společně s legendou, která vysvětluje, k čemu jednotlivé barvy a symboly odkazují.

Označte (zakroužkujte) variantu, která vás nejvíce zaujala!

Návrh, jenž získá nejvyšší počet hlasů, pak zašleme ke schválení do Poslanecké sněmovny ČR.

Vybraný znak poté bude navždy reprezentovat naši obec.

Tato anketa bude ukončena ke dni 25. září 2023!

Anketní lístky jsou k dispozici na OÚ v Dyji, v prodejně u Truhlářů nebo jste je obdrželi přímo domů do poštovní schránky.

Vyplněné anketní lístky vhazujte prosím do schránky u OÚ v Dyji nebo v prodejně U Truhlářů.

Děkujeme za spolupráci.

zastupitelé obce Dyje

 

Legenda

  1. BUDOVA KOSTELA sv. Jana Nepomuckého = ústřední motiv, hlavní dominanta naší obce

  2. ŘEKA DYJE = řeka v blízkosti obce

  3. LILIE = odkaz k premonstrátskému řádu, jenž měl v historii obce i blízkého Znojma velký význam a zároveň je lilie obsažena ve znaku města Znojma

  4. Barvy ZLATÁ a MODRÁ = tradiční moravské zemské barvy i barvy města Znojma v blízkosti obce

 

znak navrh varianta