Kontakt

Obecní úřad Dyje

Dyje č.p.128

669 02 Znojmo

Tel.: +420 515 234 410
Email: obecdyje@volny.cz

Menu

Informace o hrazení místních poplatků pro rok 2023

Od pondělí 2. ledna 2023 je pro veřejnost otevřen Obecní úřad v Dyji v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 h a od 13.00 do 17:00 h. 

Nadále je upřednostňován kontakt s obecním úřadem přes tel. 515234410, nebo elektronickou zprávou na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a bezhotovostní úhrady.

Místní poplatky upřednostňujeme hradit bezhotovostně na účet číslo 12524741/0100 u KB,  do pozn. uvést jméno a bydliště poplatníka.

  • Poplatek ze psů: za jednoho psa je 60,- Kč, za každého dalšího psa 100,- Kč.
  • Splatnost poplatku je do 31. března 2023.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Poplatek za odvoz komunálního odpadu: sazba je 500,- Kč za jednoho poplatníka.
  • Splatnost poplatku je do 30. června 2023.

- Osvobozeny od poplatku jsou osoby mladší 18 let, a to do konce příslušného kalendářního roku, ve kterém tento věk dovrší.

- Osvobozeny od poplatku jsou osoby ve věku 65 let a starší, a to i za kalendářní rok, ve kterém věk 65 let dovršila.

- Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce,

a která je stavbou určenu k individuální rekreaci v lokalitě zahrádek z důvodu nedostupnosti svozové techniky.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká. (tj. do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti, tedy od 1.1.2023)

Nová Obecně závazná vyhláška obce Dyje č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, platná od 1.1.2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

David Matoušek, starosta