• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg

Kontakt

Obecní úřad Dyje

Dyje č.p.128

669 02 Znojmo

Tel.: +420 515 234 410
Email: obecdyje@volny.cz

Menu

Obecní úřad Dyje oznamuje voličům, že na úřední desce OÚ je zveřejněno oznámení starosty obce o konání voleb do zastupitelstva obce ve dnech 23. a 24. září 2022, v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a jde o státního občana ČR nebo státního občana členského státu EU, pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. V naší obci se volí 7 zastupitelů.

Každý volič musí prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Jde-li o cizince, prokáže státní občanství státu, jehož občané jsou oprávnění volit na území ČR, průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu  hlasování umožněno.  Bližší informace na odkaze www.obec-dyje →"Úřední deska→Ostatní dokumentyOznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Dyje

Voliči, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, se mohou nahlásit telefonicky nebo přímo ve volební místnosti volební komisi pro možnost volit do přenosné volební schránky.

Návody jak hlasovat:

Volby 2022 - YouTube

Jak upravit hlasovací lístek VOLBY