• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg

Kontakt

Obecní úřad Dyje

Dyje č.p.128

669 02 Znojmo

Tel.: +420 515 234 410
Email: obecdyje@volny.cz

Menu

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Obce Dyje, Dyje č.p. 128, 669 02 Znojmo, IČO: 00600326

podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Schválený Rozpočet Obce Dyje na rok 2022 a schválený Střednědobý výhled obce na rok 2023-2025 je                                          od 20. dubna 2022 zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Obce Dyje.

Schválený Závěrečný účet obce za rok 2021 vč. příloh  od 6. června 2022   zveřejněn v elektroické podobě na webových stránkách Obce Dyje.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tyto dokumenty jsou dostupné na adrese:

https://www.obec-dyje.cz/verejne-dokumenty/rozpocty-a-opatreni a https://www.obec-dyje.cz/verejne-dokumenty/rozpoctoveho-hospodareni

Cesta:              VEŘEJNÉ DOKUMENTY              ROZPOČTY A OPATŘENÍ                    

                      VEŘEJNÉ DOKUMENTY              ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ                                       

Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Dyje, Dyje č.p. 128, okr. Znojmo

David Matoušek, starosta obce