Kontakt

Obecní úřad Dyje

Dyje č.p.128

669 02 Znojmo

Tel.: +420 515 234 410
Email: obecdyje@volny.cz

Menu

Na kamenné úřední desce obce a v elektronické podobě je zveřejněn Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2021 včetně přílohy č. 1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021, a pouze elektronicky příloha č. 2  Plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce za r. 2021 (výkaz FIN 2-12M) Odkaz: rubrika Závěrečné účty

 

Občané mohou uplatnit připomínky k návrhu Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2021 písemně na OÚ Dyje, nebo ústně na jednání zastupitelstva konaném dne 26.5.2022 v 17:00 hodin na obecním úřadě. Všechny přílohy jsou k nahlédnutí na OÚ Dyje v úředních hodinách po, st, 8-12 a 13-17 hodin do 26.5.2022.

Obecní úřad Dyje