Kontakt

Obecní úřad Dyje

Dyje č.p.128

669 02 Znojmo

Tel.: +420 515 234 410
Email: obecdyje@volny.cz

Menu

Zveřejňování dokumentů rozpočtového hospodaření Obce Dyje, Dyje č.p. 128, 669 02 Znojmo, IČO: 00600326 podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Schválený Rozpočet Obce Dyje na aktuální rok, schválený Střednědobý výhled rozpočtu, schválená Rozpočtová opatření, schválený Závěrečný účet, schválené Rozpočtové provizorium jsou nebo budou zveřejněny na webových stránkách Obce Dyje.

Tyto dokumenty rozpočtového hospodaření obce Dyje jsou dostupné na adrese:

https://www.obec-dyje.cz/verejne-dokumenty/rozpocty-a-opatreni a https://www.obec-dyje.cz/verejne-dokumenty/rozpoctoveho-hospodareni

Cesta:              VEŘEJNÉ DOKUMENTY              ROZPOČTY A OPATŘENÍ

                                                                     ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Dyje, Dyje č.p. 128, okr. Znojmo.